2016-08-11 15:26

2016-08-11 15:26

Många lediga jobb i vården

ARBETSMARKNAD: Arbetslösheten minskar i Örebro län

Antalet nyanmälda lediga jobb inom vård och omsorg i Örebro län är tre gånger fler än för ett år sedan. De flesta jobben är som undersköterska inom hemtjänst och äldreboende.

I juli anmäldes drygt 2 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet, nästan hälften inom vård och omsorg. Det är 653 fler än för ett år sedan. Av de lediga jobben inom vård och omsorg är flest som undersköterska i hemtjänst och på äldreboenden. Hittills i år har det anmälts sammanlagt 2 230 lediga jobb i denna yrkesgrupp.

– Efterfrågan inom vård och omsorg är betydligt högre än utbudet, kommenterar arbetsförmedlingschef Sari Harju i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten i länet var i juli 7,7 procent eller 10 643 personer. Det är en minskning från 8,1 procent för ett år sedan. I hela landet var arbetslösheten 7,3 procent.

Ungdomsarbetslösheten var i juli 12,7 procent, 15,1 procent lägre än för ett år sedan.

Bland personer födda i Sverige är arbetslösheten 4,2 procent, medan den är 27,3 procent bland personer födda utanför Sverige.

– Det innebär att det är bland dem som är födda utanför Sverige den största delen av resurserna finns för att fylla arbetsmarknadens behov av kompetens, menar arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg i samma pressmeddelande.

I juli anmäldes drygt 2 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet, nästan hälften inom vård och omsorg. Det är 653 fler än för ett år sedan. Av de lediga jobben inom vård och omsorg är flest som undersköterska i hemtjänst och på äldreboenden. Hittills i år har det anmälts sammanlagt 2 230 lediga jobb i denna yrkesgrupp.

– Efterfrågan inom vård och omsorg är betydligt högre än utbudet, kommenterar arbetsförmedlingschef Sari Harju i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten i länet var i juli 7,7 procent eller 10 643 personer. Det är en minskning från 8,1 procent för ett år sedan. I hela landet var arbetslösheten 7,3 procent.

Ungdomsarbetslösheten var i juli 12,7 procent, 15,1 procent lägre än för ett år sedan.

Bland personer födda i Sverige är arbetslösheten 4,2 procent, medan den är 27,3 procent bland personer födda utanför Sverige.

– Det innebär att det är bland dem som är födda utanför Sverige den största delen av resurserna finns för att fylla arbetsmarknadens behov av kompetens, menar arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg i samma pressmeddelande.

Örebro län juli 2016

940 personer fick arbete (1 082)

637 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (761)

2 080 nya lediga platser anmäldes (1 271)

27 personer varslades om uppsägning (21)

(juli 2015 inom parantes)