2016-08-11 10:41

2016-08-11 10:41

Anpassningar har kostat mer

DEGERFORS

Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 800 000 kronor för att klara årets kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Dessa blir dyrare än budgeterat, dels för att det hittills i år varit många dyra ärenden dels för att även enklare anpassningar kostar mer än förut.

Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag hade äskat tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor men kommunstyrelsen bedömer att 800 000 kronor räcker.

Tilläggsanslaget föreslår kommunstyrelsen finansieras genom en sänkning av det egna resultatet.

Dessa blir dyrare än budgeterat, dels för att det hittills i år varit många dyra ärenden dels för att även enklare anpassningar kostar mer än förut.

Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag hade äskat tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor men kommunstyrelsen bedömer att 800 000 kronor räcker.

Tilläggsanslaget föreslår kommunstyrelsen finansieras genom en sänkning av det egna resultatet.