2016-08-10 06:00

2016-08-10 06:00

Planer för Coophuset

DEGERFORS: Arbetsgrupp ska se över alternativen

– Börja om från början, säger den nytillträdde kommunstyrelseordföranden Peter Pedersen (V) vad gäller planerna för Coophuset. För precis som förut kan där kanske bli kommunala kontorsrum igen.

Som vi berättade i förra veckan har Degerforsbyggens styrelse beslutat att inte gå vidare med planerna på lägenheter i högdelen av Coophuset, då ombyggnationer för att klara bullernivåerna blir för omfattande och dyra.

Därmed gick frågan om fastigheten över till kommunstyrelsen, som nu beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska utreda alternativen.

Olika alternativ

Peter Pedersen (V), som tagit över ordförandeklubban efter pensionerade ordföranden och partikamraten Roland Halvarsson, nämner alternativen man kikar på: Hyra eller köpa fastigheten, se vilka behov som finns efter kontorsutrymmen och för att eventuellt flytta dit kommunens slutarkiv, som finns på Sveavägen i dag.

För att flytta dit arkivet krävs i princip att fastigheten köps, enligt Pedersen, då det är en stor och omfattande apparat att flytta arkivet. Man vill inte riskera att behöva göra det igen.

Är det inte tillbaka till ruta ett, där var ju kommunala kontor för inte alltför länge sedan?

– Det är en flexibel värld. Det har börjat en del nya och vi har inte kontor till alla, exempelvis har inte oppositionsrådet Johan Nordström eget kontor och den centrala utvecklingsledaren har inget, säger Pedersen och nämner att det man hittills kommit fram till är att det saknas 13 kontorsrum.

Erbjudande

Samtidigt har kommunstyrelsen fått en skrivelse från Norling om att lediga lokaler även finns ovanpå Kronhallen, i Arbetsförmedlingens gamla lokaler, vilket Centerpartiet och några S-ledamöter nappade på.

– Men vi vill ha det centrerat så vi inte sprider ut oss i hela Degerfors, majoriteten ställde sig emot att skapa kontor i lokalerna ovanpå Kronhallen, varvid Birgitta Höijer (C) och Carina Sätterman (S) reserverade sig, berättar Pedersen.

– Däremot var det total enighet om att skapa en arbetsgrupp och att se över de olika alternativen för Coop-fastigheten, säger han.

Som vi berättade i förra veckan har Degerforsbyggens styrelse beslutat att inte gå vidare med planerna på lägenheter i högdelen av Coophuset, då ombyggnationer för att klara bullernivåerna blir för omfattande och dyra.

Därmed gick frågan om fastigheten över till kommunstyrelsen, som nu beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska utreda alternativen.

Olika alternativ

Peter Pedersen (V), som tagit över ordförandeklubban efter pensionerade ordföranden och partikamraten Roland Halvarsson, nämner alternativen man kikar på: Hyra eller köpa fastigheten, se vilka behov som finns efter kontorsutrymmen och för att eventuellt flytta dit kommunens slutarkiv, som finns på Sveavägen i dag.

För att flytta dit arkivet krävs i princip att fastigheten köps, enligt Pedersen, då det är en stor och omfattande apparat att flytta arkivet. Man vill inte riskera att behöva göra det igen.

Är det inte tillbaka till ruta ett, där var ju kommunala kontor för inte alltför länge sedan?

– Det är en flexibel värld. Det har börjat en del nya och vi har inte kontor till alla, exempelvis har inte oppositionsrådet Johan Nordström eget kontor och den centrala utvecklingsledaren har inget, säger Pedersen och nämner att det man hittills kommit fram till är att det saknas 13 kontorsrum.

Erbjudande

Samtidigt har kommunstyrelsen fått en skrivelse från Norling om att lediga lokaler även finns ovanpå Kronhallen, i Arbetsförmedlingens gamla lokaler, vilket Centerpartiet och några S-ledamöter nappade på.

– Men vi vill ha det centrerat så vi inte sprider ut oss i hela Degerfors, majoriteten ställde sig emot att skapa kontor i lokalerna ovanpå Kronhallen, varvid Birgitta Höijer (C) och Carina Sätterman (S) reserverade sig, berättar Pedersen.

– Däremot var det total enighet om att skapa en arbetsgrupp och att se över de olika alternativen för Coop-fastigheten, säger han.