2016-08-10 06:00

2016-08-10 06:00

"Ett unikt världsarv"

KARLSKOGA: Vill ha ökad satsning på Alfred Nobels Björkborn

I en ny motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Danielsson (M) ökade anslag till verksamheten kring Björkborns herrgård.

I motionen föreslår Anna Danielsson (M), andre vice ordförande i kultur- och föreningsnämnden, att under 2016 och 2017 anslå ett extra bidrag till verksamheten på 200 000 kr respektive 300 000 kr.

Dessutom föreslår hon att herrgården och det intilliggande museet lyfts som attraktion i all kommunal marknadsföring.

Starkt varumärke

– Det finns slott och skog i hela regionen, men Alfred Nobels Björkborn finns ju bara här, säger Anna Danielsson (M).

I motionen pekar Anna Danielsson (M) på att Alfred Nobel med sin koppling till Nobelpriset är ett av de starkaste varumärken som Sverige har internationellt och att värdet för varumärket kan bidra till tillväxten och utvecklingen för Karlskoga.

Stor i Kina

Björkborns herrgård har visat sig vara ett populärt besöksmål för kinesiska turister. Under första veckan i juni hade herrgården 1000 kinesiska besökare och Anna Danielsson (M) ser en potential att fördubbla förra årets besökssiffror. Men att det då behövs finansiell förstärkning för att öka möjligheterna till marknadsföring, även lokalt.

– Det tar bara 45 minuter med bil över Kilsbergen, så får du se ett unikt världsarv i Karlskoga. Om man satsar på verksamhetsdelen kring Björkborn, så kommer vi att få mycket tillbaka.

I motionen föreslår Anna Danielsson (M), andre vice ordförande i kultur- och föreningsnämnden, att under 2016 och 2017 anslå ett extra bidrag till verksamheten på 200 000 kr respektive 300 000 kr.

Dessutom föreslår hon att herrgården och det intilliggande museet lyfts som attraktion i all kommunal marknadsföring.

Starkt varumärke

– Det finns slott och skog i hela regionen, men Alfred Nobels Björkborn finns ju bara här, säger Anna Danielsson (M).

I motionen pekar Anna Danielsson (M) på att Alfred Nobel med sin koppling till Nobelpriset är ett av de starkaste varumärken som Sverige har internationellt och att värdet för varumärket kan bidra till tillväxten och utvecklingen för Karlskoga.

Stor i Kina

Björkborns herrgård har visat sig vara ett populärt besöksmål för kinesiska turister. Under första veckan i juni hade herrgården 1000 kinesiska besökare och Anna Danielsson (M) ser en potential att fördubbla förra årets besökssiffror. Men att det då behövs finansiell förstärkning för att öka möjligheterna till marknadsföring, även lokalt.

– Det tar bara 45 minuter med bil över Kilsbergen, så får du se ett unikt världsarv i Karlskoga. Om man satsar på verksamhetsdelen kring Björkborn, så kommer vi att få mycket tillbaka.

  • Sebastian Norling Rauhala