2016-08-09 14:45

2016-08-09 14:45

Ser inga fel med vården

KARLSKOGA

En kvinna som skulle hämta ut sin medicin på apoteket fick besked att det inte fanns något recept. På vårdcentralen fick hon veta att läkaren satt ut det aktuella läkemedlet flera månader tidigare.

Kvinnan menar att hon behöver medicinen under hela livet och att läkaren inte meddelat att den skulle tas bort. Hon anmälde därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO har granskat ärendet och kan efter att ha gått igenom journalen och tagit del av vårdgivarens yttrande inte hitta några uppgifter om att det aktuella läkemedlet tagits bort. Vidare konstateras att våd och behandling skett i samråd med kvinnan.

IVO anser att kvinnans behandling har varit adekvat och avslutar ärendet.

Kvinnan menar att hon behöver medicinen under hela livet och att läkaren inte meddelat att den skulle tas bort. Hon anmälde därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO har granskat ärendet och kan efter att ha gått igenom journalen och tagit del av vårdgivarens yttrande inte hitta några uppgifter om att det aktuella läkemedlet tagits bort. Vidare konstateras att våd och behandling skett i samråd med kvinnan.

IVO anser att kvinnans behandling har varit adekvat och avslutar ärendet.