2016-08-09 14:46

2016-08-09 14:47

Bota sjuka scheman

SJUKVÅRD: Alliansen vill ha mänskligare arbetstider i sjukvården

Alliansen i Region Örebro län har i en ny gemensam motion lyft fram arbetstiderna för personal inom sjukvården som ett stort problem. Detta vill de råda bot på med ett förslag om att prova olika typer av schemaläggning och skiftgång.

Motionen presenterades på en pressträff på USÖ i Örebro på tisdag förmiddag.

I sin motion berättar de att ”det finns många signaler som lyser rött i Region Örebro län”. Hög och stigande sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera nya medarbetare och att många väljer att sluta jobba i vården eller inte börja efter utbildningen.

Nej till jobb

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) berättar att ”den utlösande faktorn” till motionen var när han träffade en kvinna som studerade till undersköterska.

– Hon hade precis fått sommarjobb på akuten. Men när hon fick se sitt arbetsschema sa hon ”det här kommer jag inte att klara av”. Hon skulle ena dagen arbeta 14:30 till 22 och dagen efter 07 till 15:15. Det är ju en tydlig varningssignal när en som studerar till undersköterska tackar nej till sitt drömsommarjobb på grund av schemat.

Svårt att återhämta sig

Svårigheten att kombinera arbete med familjeliv och möjlighet till återhämtning efter arbetsdagens slut är ett problem som allianspolitikerna säger sig ofta fått höra när de träffat medarbetare inom vården. I motionen berättar man att ett vanligt arbetsschema bygger på så kallade C-A-turer, kvällspass som dagen efter följs av ett pass som börjar på morgonen där dygnsvilan blir knappt nio timmar.

– Det är inte bra med scheman som får medarbetarna att känna att de bränner ut sig, resonerar Ola Karlsson (M).

Alliansen pekar i motionen på att den höga sjukfrånvaron bland vårdpersonal kan bero på att det blir kroppsligt påfrestande att ofta byta dygnsrytm.

Byta skift veckovis

I motionen föreslår därför alliansen att Regionstyrelsen i Örebro län genomför försök med ”mänsklig arbetstid” genom att pröva olika schema- och skiftläggning vid olika enheter inom länets sjukvård. Man lyfter fram företag inom privat sektor där behovet av skiftarbete löses med att byta arbetstid veckovis i stället för varje dag. Det skulle enligt alliansen ge bättre tid för återhämtning mellan arbetspassen.

Alliansen lyfter även i motionen fram att det är viktigt att man följer upp och utvärderar försöksverksamheten efteråt.

Motionen presenterades på en pressträff på USÖ i Örebro på tisdag förmiddag.

I sin motion berättar de att ”det finns många signaler som lyser rött i Region Örebro län”. Hög och stigande sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera nya medarbetare och att många väljer att sluta jobba i vården eller inte börja efter utbildningen.

Nej till jobb

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) berättar att ”den utlösande faktorn” till motionen var när han träffade en kvinna som studerade till undersköterska.

– Hon hade precis fått sommarjobb på akuten. Men när hon fick se sitt arbetsschema sa hon ”det här kommer jag inte att klara av”. Hon skulle ena dagen arbeta 14:30 till 22 och dagen efter 07 till 15:15. Det är ju en tydlig varningssignal när en som studerar till undersköterska tackar nej till sitt drömsommarjobb på grund av schemat.

Svårt att återhämta sig

Svårigheten att kombinera arbete med familjeliv och möjlighet till återhämtning efter arbetsdagens slut är ett problem som allianspolitikerna säger sig ofta fått höra när de träffat medarbetare inom vården. I motionen berättar man att ett vanligt arbetsschema bygger på så kallade C-A-turer, kvällspass som dagen efter följs av ett pass som börjar på morgonen där dygnsvilan blir knappt nio timmar.

– Det är inte bra med scheman som får medarbetarna att känna att de bränner ut sig, resonerar Ola Karlsson (M).

Alliansen pekar i motionen på att den höga sjukfrånvaron bland vårdpersonal kan bero på att det blir kroppsligt påfrestande att ofta byta dygnsrytm.

Byta skift veckovis

I motionen föreslår därför alliansen att Regionstyrelsen i Örebro län genomför försök med ”mänsklig arbetstid” genom att pröva olika schema- och skiftläggning vid olika enheter inom länets sjukvård. Man lyfter fram företag inom privat sektor där behovet av skiftarbete löses med att byta arbetstid veckovis i stället för varje dag. Det skulle enligt alliansen ge bättre tid för återhämtning mellan arbetspassen.

Alliansen lyfter även i motionen fram att det är viktigt att man följer upp och utvärderar försöksverksamheten efteråt.

  • Sebastian Norling Rauhala