2016-08-03 06:00

2016-08-03 06:00

"Vi har behov av kontor"

DEGERFORS: För dyrt med lägenheter i Coophuset

Degerforsbyggen AB hade för avsikt att bygga lägenheter i Coophuset, men det visade sig bli för dyrt. Det finns ett behov av kontor och diskussioner pågår med fastighetsägaren om eventuellt köp av de två översta våningarna.

Nej några lägenheter i Coophuset blir det inte, vilket tidningen skrivit om tidigare, sedan det visats sig bli en alltför dyr investering för att klara de bullerkrav som ställs.

– Tanken från början var att bygga lägenheter, men det blir för dyrt och den tanken är avskriven, säger Degerforsbyggens Gert Owe Thörnros. Vi får inte bygga lägenheter där om man inte har sovrum på den norra sidan. Nu har vi en dialog med ägarna då vi behöver 13 kontor och eventuellt ett arkiv.

– Vi har fått ett erbjudande om att köpa eller eventuellt hyra de två översta våningarna, säger Gert Owe Thörnros. Som vi ser måste fasaden åtgärdas och även den diskussionen för vi med ägarna.

Eftersom bostadsbolaget Degerforsbyggen AB inte ska bygga lägenheter i Coophuset, så lämnas nu ärendet över till kommunen, när frågan om kontor kommer upp.

– Degerforsbyggen lämnar nu över den här frågan till kommunen, säger Gert Owe Thörnros. Frågan kommer att diskuteras i kommunstyrelsen nästa mångdag, sedan får vi hur vi tar oss vidare.

Det har pratats om att en väg ska göras in på torget från Medborgargatan. Hur långt framme är den frågan?

– Den frågan diskuteras med Trafikverket då det finns önskemål från Coop Extras sida att få en väg runt torget samt parkeringsplatser, säger Gert Owe Thörnros. Men då ska Trafikverket göra sina utredningar och det går trögt. Jag vet inte hur långt man har kommit i frågan.

Tidigare näringslivschefen Sören Hedberg är den som har kontakten med Trafikverket i vägfrågan. Hur långt har diskussionerna kommit gällande vägen in på torget?

– Vi har ännu inte fått något besked i frågan från Trafikverket, säger Sören Hedberg. Trafikverket är inte riktigt med på noterna då de ser det som en risk. Vi hävdar dock att vi hade bilväg in på torget för 15 år sedan och det fungerade. Nu är hastigheten genom centrum sänkt till 30 kilometer i timmen och undersökningar visar att trafikmängden inte har ökat.

– Vi ska ha ett möte med Trafikverket och Konsum Värmland efter sommaren, säger Sören Hedberg. Trafikverket måste förstå att vi måste kunna göra något som gynnar handlarna i centrum.

Nej några lägenheter i Coophuset blir det inte, vilket tidningen skrivit om tidigare, sedan det visats sig bli en alltför dyr investering för att klara de bullerkrav som ställs.

– Tanken från början var att bygga lägenheter, men det blir för dyrt och den tanken är avskriven, säger Degerforsbyggens Gert Owe Thörnros. Vi får inte bygga lägenheter där om man inte har sovrum på den norra sidan. Nu har vi en dialog med ägarna då vi behöver 13 kontor och eventuellt ett arkiv.

– Vi har fått ett erbjudande om att köpa eller eventuellt hyra de två översta våningarna, säger Gert Owe Thörnros. Som vi ser måste fasaden åtgärdas och även den diskussionen för vi med ägarna.

Eftersom bostadsbolaget Degerforsbyggen AB inte ska bygga lägenheter i Coophuset, så lämnas nu ärendet över till kommunen, när frågan om kontor kommer upp.

– Degerforsbyggen lämnar nu över den här frågan till kommunen, säger Gert Owe Thörnros. Frågan kommer att diskuteras i kommunstyrelsen nästa mångdag, sedan får vi hur vi tar oss vidare.

Det har pratats om att en väg ska göras in på torget från Medborgargatan. Hur långt framme är den frågan?

– Den frågan diskuteras med Trafikverket då det finns önskemål från Coop Extras sida att få en väg runt torget samt parkeringsplatser, säger Gert Owe Thörnros. Men då ska Trafikverket göra sina utredningar och det går trögt. Jag vet inte hur långt man har kommit i frågan.

Tidigare näringslivschefen Sören Hedberg är den som har kontakten med Trafikverket i vägfrågan. Hur långt har diskussionerna kommit gällande vägen in på torget?

– Vi har ännu inte fått något besked i frågan från Trafikverket, säger Sören Hedberg. Trafikverket är inte riktigt med på noterna då de ser det som en risk. Vi hävdar dock att vi hade bilväg in på torget för 15 år sedan och det fungerade. Nu är hastigheten genom centrum sänkt till 30 kilometer i timmen och undersökningar visar att trafikmängden inte har ökat.

– Vi ska ha ett möte med Trafikverket och Konsum Värmland efter sommaren, säger Sören Hedberg. Trafikverket måste förstå att vi måste kunna göra något som gynnar handlarna i centrum.