2016-08-01 13:34

2016-08-01 13:34

Två turer till Baggängen

KARLSKOGA

Brandkåren fick åka till på Baggängsvägen två gånger under helgen.

Först på fredag kväll, då bakning hade satt i gång automatlarmet.

Sedan på lördag eftermiddag återvände brandkåren, denna gång var det matlagning som hade satt i gång larmet. De kontrollerade och återställde larmet.

Först på fredag kväll, då bakning hade satt i gång automatlarmet.

Sedan på lördag eftermiddag återvände brandkåren, denna gång var det matlagning som hade satt i gång larmet. De kontrollerade och återställde larmet.