2016-08-01 06:00

2016-08-01 06:00

Förändring påverkar barnens skolskjuts

KARLSKOGA/DEGERFORS: Linjetrafik för bussar utökas i den västra länsdelen.

Busstrafiken utökas i den västra länsdelen. Bland annat ska nu vissa skolskjutsar samordnas med linjetrafiken. Det kommer innebära att de elever som nu ska åka med linjebussen hänvisas till specifika hållplatser.

Den 14 augusti genomför Länstrafiken förändringarna i kollektivtrafiken och kommer från och med i höst inkludera och sköta all planering av skolskjutsar i Karlskoga kommun. Det är en stor omläggning som sker och på grund av förändringarna kommer därför vissa grundskoleelever med skolskjuts få en lite längre väg från sin bostad till bussen jämfört med vad de har i dagsläget.

Billigare för kommunen

Genom att samordna skolskjutsar med linjetrafikens utökade turer finns det möjlighet att erbjuda mer pendlingsmöjligheter till både skolelever och andra resenärer. Med linjetrafik kommer det också bli en billigare kostnad för kommunen och samhällets pengar kommer användas på ett bättre sätt.

Länstrafiken har ordnat skolskjuts i Örebro län i 30 år innan och med den erfarenheten har de fått kunskap om vikten av dialogen med skolan och föräldrar.

Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken anser att det är viktigt för föräldrar att gå igenom med barnen hur det ska gå till. Han tipsar om att åka förbi hållplatser för att visa vart man stiger på och kliver av samt att chauffören är den man frågar om hjälp om man är osäker. Thony uppmuntrar också föräldrar att följa med vid första bussturen om möjligheten finns.

– Vi vill att både barnen och föräldrar ska känna sig trygga, säger han.

Fixar ni det här?

– Ja, jag känner mig trygg med det här. Det brukar alltid bil vissa småbekymmer innan vi kommer i gång men vi tänker huvudsakligen på barnen och lovar att ta hand om dem på bästa möjliga sätt.

Information

Information om vilken elev som påverkas och hur, skickas ut av Länstrafiken till vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts till det uppkommande läsåret.

Elever som blivit beviljade skolskjuts i den ordinarie kollektivtrafiken hänvisas till närmaste hållplats med Grundskolekortet som färdbevis. Kortet får nya elever i skolan. Fram tills dess att korten delats ut åker eleverna med bussen utan kort vilket chaufförerna ska vara informerade om. Linjetrafikens bussar är märkta med ett linjenummer och destination.

För elever som går inom grundsärskolan samt gymnasiesärskolan anpassas skolskjutsarna och hanteras av Länstrafikens beställningscentral.

Skolans tider anpassas

Rektorer i skolor längst linjesträckningen ansvarar för att justera skolschemat för att anpassa skoldagens start och slut efter linjebussarna. De skolor som ligger längst ut på en busslinje kommer få börja först på morgonen. Därefter behöver respektive skola börja i den tid det tar att bussen anländer.

De elever som ändå inte har möjlighet att åka linjebuss kommer precis som förut att åka traditionell skolskjutsöjlighet att åka linjebuss kommer precis som förut att åka traditionell skolskjuts. De ska köras med mindre fordon och kan hämtas på mindre vägar.

Skolbussarna är märkta med Skolbuss. Det är endast skolskjutsberättigade elever som får åka med skolbussarna men det behövs inget färdbevis i form av ett grundskolekort för att få åka med.

Där förstärks linjen

Bland annat förstärks linjen mellan Karlskoga och Örebro. Förbindelserna mellan Hällefors, Karlskoga, Degerfors och vidare ner mot Laxå förstärks och nya linjer införs mellan Karlskoga och Nora samt genom Kosia.

Den 14 augusti genomför Länstrafiken förändringarna i kollektivtrafiken och kommer från och med i höst inkludera och sköta all planering av skolskjutsar i Karlskoga kommun. Det är en stor omläggning som sker och på grund av förändringarna kommer därför vissa grundskoleelever med skolskjuts få en lite längre väg från sin bostad till bussen jämfört med vad de har i dagsläget.

Billigare för kommunen

Genom att samordna skolskjutsar med linjetrafikens utökade turer finns det möjlighet att erbjuda mer pendlingsmöjligheter till både skolelever och andra resenärer. Med linjetrafik kommer det också bli en billigare kostnad för kommunen och samhällets pengar kommer användas på ett bättre sätt.

Länstrafiken har ordnat skolskjuts i Örebro län i 30 år innan och med den erfarenheten har de fått kunskap om vikten av dialogen med skolan och föräldrar.

Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken anser att det är viktigt för föräldrar att gå igenom med barnen hur det ska gå till. Han tipsar om att åka förbi hållplatser för att visa vart man stiger på och kliver av samt att chauffören är den man frågar om hjälp om man är osäker. Thony uppmuntrar också föräldrar att följa med vid första bussturen om möjligheten finns.

– Vi vill att både barnen och föräldrar ska känna sig trygga, säger han.

Fixar ni det här?

– Ja, jag känner mig trygg med det här. Det brukar alltid bil vissa småbekymmer innan vi kommer i gång men vi tänker huvudsakligen på barnen och lovar att ta hand om dem på bästa möjliga sätt.

Information

Information om vilken elev som påverkas och hur, skickas ut av Länstrafiken till vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts till det uppkommande läsåret.

Elever som blivit beviljade skolskjuts i den ordinarie kollektivtrafiken hänvisas till närmaste hållplats med Grundskolekortet som färdbevis. Kortet får nya elever i skolan. Fram tills dess att korten delats ut åker eleverna med bussen utan kort vilket chaufförerna ska vara informerade om. Linjetrafikens bussar är märkta med ett linjenummer och destination.

För elever som går inom grundsärskolan samt gymnasiesärskolan anpassas skolskjutsarna och hanteras av Länstrafikens beställningscentral.

Skolans tider anpassas

Rektorer i skolor längst linjesträckningen ansvarar för att justera skolschemat för att anpassa skoldagens start och slut efter linjebussarna. De skolor som ligger längst ut på en busslinje kommer få börja först på morgonen. Därefter behöver respektive skola börja i den tid det tar att bussen anländer.

De elever som ändå inte har möjlighet att åka linjebuss kommer precis som förut att åka traditionell skolskjutsöjlighet att åka linjebuss kommer precis som förut att åka traditionell skolskjuts. De ska köras med mindre fordon och kan hämtas på mindre vägar.

Skolbussarna är märkta med Skolbuss. Det är endast skolskjutsberättigade elever som får åka med skolbussarna men det behövs inget färdbevis i form av ett grundskolekort för att få åka med.

Där förstärks linjen

Bland annat förstärks linjen mellan Karlskoga och Örebro. Förbindelserna mellan Hällefors, Karlskoga, Degerfors och vidare ner mot Laxå förstärks och nya linjer införs mellan Karlskoga och Nora samt genom Kosia.

  • Erik Lundh