2016-07-29 12:23

2016-07-29 12:23

Schollin ska se över läkarutbildning

UTBILDNING

Jens Schollin som tidigare varit rektor för Örebro Universitet har fått regeringens uppdrag att se över de förslagen som lämnats om en ny läkarutbildning och lämna fram sina egna förslag angående läkares specialiseringstjänstgöring.

Bland annat ska han analysera om det finns behov av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas.

– En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Bland annat ska han analysera om det finns behov av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas.

– En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.