2016-07-20 06:00

2016-07-20 06:00

Miljödomstolen säger nej till Strandskyddsdispens

DEGERFORS: Ingen strandskyddsdispens för fastighetsägare vid Ölen

I juni upphävde länsstyrelsen Bygg- och miljönämndens beslut om att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på en fastighet vid sjön Ölen i Degerfors. Bygg- och miljönämnden överklagade ärendet till Mark- och miljödomstolen som nu går på länsstyrelsens linje.

Bygg- och miljönämnden i Degerfors får inget gehör för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut rörande strandskyddsdispens för en fastighet vid sjön Ölen. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet.

Andra gången

– Det är andra gången som det här ärendet är uppe och nämnden ser ingen skillnad från förra gången och beviljade strandskyddsdispens, säger förvaltningschef Mårten Persson, Vi första tillfället hade fastighetsägaren inte ritat in var byggnaden skulle placeras och det godtogs.

Vid det andra tillfället hade byggnaden placerats på kartan och även den gången beslutade länsstyrelsen att inte bevilja strandskyddsdispens. Ett beslut som Bygg- och miljönämnden överklagade. Mark- och miljödomstolen gick dock på länsstyrelsens beslut och avslog överklagandet.

Ny överklagan

”Det finns varken i miljöbalken eller i föreskrift meddelad med stöd av balken någon uttrycklig bestämmelse som gen en kommun rätt att föra talan mot ett beslut om strandskyddsdispens”, skriver Mark- och miljödomstolen i sitt beslut.

Saknar betydelse

Fastighetsägaren har även den nu överklagat länsstyrelsens beslut och menar den aktuella fastigheten redan är tagen i anspråk på sådant sätt att en dispens skulle sakna betydelse för strandskyddets syfte.

Bygg- och miljönämnden i Degerfors får inget gehör för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut rörande strandskyddsdispens för en fastighet vid sjön Ölen. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet.

Andra gången

– Det är andra gången som det här ärendet är uppe och nämnden ser ingen skillnad från förra gången och beviljade strandskyddsdispens, säger förvaltningschef Mårten Persson, Vi första tillfället hade fastighetsägaren inte ritat in var byggnaden skulle placeras och det godtogs.

Vid det andra tillfället hade byggnaden placerats på kartan och även den gången beslutade länsstyrelsen att inte bevilja strandskyddsdispens. Ett beslut som Bygg- och miljönämnden överklagade. Mark- och miljödomstolen gick dock på länsstyrelsens beslut och avslog överklagandet.

Ny överklagan

”Det finns varken i miljöbalken eller i föreskrift meddelad med stöd av balken någon uttrycklig bestämmelse som gen en kommun rätt att föra talan mot ett beslut om strandskyddsdispens”, skriver Mark- och miljödomstolen i sitt beslut.

Saknar betydelse

Fastighetsägaren har även den nu överklagat länsstyrelsens beslut och menar den aktuella fastigheten redan är tagen i anspråk på sådant sätt att en dispens skulle sakna betydelse för strandskyddets syfte.