2016-07-19 16:25

2016-07-19 16:26

Kammarrätten: Ska ha rätt till särskilt boende

KARLSKOGA: Kammarrätten avslår överklagandet

Socialnämnden avslog en kvinnas ansökan om bistånd i form av särskilt boende för personer med psykiskt funktionsnedsättning. Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten. Nämnden överklagade då till kammarrätten som också gick på kvinnans linje.

När förvaltningsrätten kom med sin dom överklagade socialnämnden i Karlskoga beslutet till kammarrätten i Göteborg.

Även kammarrätten ger kvinnan rätt till ett särskilt boende. Kammarrättens beslut är oftast prejudicerande och kan fungera som ett rättesnöre för andra beslut.

– När det är en prejudicerande dom så tar vi hänsyn till den när vi tar upp liknande utredningar och ansökningar, säger Unni Johansson, ställföreträdande chef för socialförvaltningen.

Inte prejudicerande

– Men vi tycker inte att den här domen är prejudicerande.

Unni Johansson har satt sig ner och gått igenom domen.

– Det fanns inte mycket till domskäl, det brukar vara en lång principdiskussion och hänvisningar.

Socialnämnden kommer följa förvaltningsrättens dom.

– Kammarrätten tar inte upp överklagan och domen säger att kvinnan ska ha ett särskilt boende. Vi kommer inte driva det här vidare utan kommer verkställa beslutet, säger Unni Johansson.

Det var 2015 som Socialnämnden i Karlskoga avslog en kvinnas ansökan om bistånd i form av särskilt boende för personer med psykiskt funktionsnedsättning.

De ansåg att kvinnan skulle kunna klara sig med boendestöd.

Kvinnans förvaltare

Ansökan gjordes av kvinnans förvaltare, men kvinnan själv ville bo kvar, men med ett utökat boendestöd.

Förvaltaren skrev att boendestödet som kvinnan har inte är en bristfällig insats, utan en otillräcklig insatts då personalen inte kan vara närvarande och aktiv på ett sätt som är nödvändig för henne.

Socialnämnden erbjöd reda 2009 kvinnan en servicelägenhet, men då framkom det att hon inte var i behov av ett sådant boende då hon inte var i behov av ett särskilt boende. Nu kommer kvinnan att få ett boende i en servicelägenhet.

När förvaltningsrätten kom med sin dom överklagade socialnämnden i Karlskoga beslutet till kammarrätten i Göteborg.

Även kammarrätten ger kvinnan rätt till ett särskilt boende. Kammarrättens beslut är oftast prejudicerande och kan fungera som ett rättesnöre för andra beslut.

– När det är en prejudicerande dom så tar vi hänsyn till den när vi tar upp liknande utredningar och ansökningar, säger Unni Johansson, ställföreträdande chef för socialförvaltningen.

Inte prejudicerande

– Men vi tycker inte att den här domen är prejudicerande.

Unni Johansson har satt sig ner och gått igenom domen.

– Det fanns inte mycket till domskäl, det brukar vara en lång principdiskussion och hänvisningar.

Socialnämnden kommer följa förvaltningsrättens dom.

– Kammarrätten tar inte upp överklagan och domen säger att kvinnan ska ha ett särskilt boende. Vi kommer inte driva det här vidare utan kommer verkställa beslutet, säger Unni Johansson.

Det var 2015 som Socialnämnden i Karlskoga avslog en kvinnas ansökan om bistånd i form av särskilt boende för personer med psykiskt funktionsnedsättning.

De ansåg att kvinnan skulle kunna klara sig med boendestöd.

Kvinnans förvaltare

Ansökan gjordes av kvinnans förvaltare, men kvinnan själv ville bo kvar, men med ett utökat boendestöd.

Förvaltaren skrev att boendestödet som kvinnan har inte är en bristfällig insats, utan en otillräcklig insatts då personalen inte kan vara närvarande och aktiv på ett sätt som är nödvändig för henne.

Socialnämnden erbjöd reda 2009 kvinnan en servicelägenhet, men då framkom det att hon inte var i behov av ett sådant boende då hon inte var i behov av ett särskilt boende. Nu kommer kvinnan att få ett boende i en servicelägenhet.

  • Anders Persson