2016-07-18 15:42

2016-07-18 15:44

Ny cykelvägkarta över Degerfors

DEGERFORS: Inte bara för cyklister

I samband med att den nya cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga invigdes hade även en ny karta med cykelvägar i Degerfors tagits fram.
– Cykelnätet är ganska bra utbyggt i Degerfors, fast det finns några områden kvar ordna med, säger Mårten Persson chef för bygg- och miljöförvaltningen.

Många väljer att cykla i dag och i Degefors kommun har det väl förspänt med cykelvägar. Det går faktiskt att cykla säkert från Karlskoga till Järnverket i Degerfors tack vare den nya cykelvägen mellan orterna.

– Att det finns cykelmöjligheter är jätteviktigt ur miljösynpunkt och det har beslutats om att det ska bli en cykelväg från stationen fram till gångbron över Letälven vid Bruksskolan, säger Mårten Persson. Den nya cykelkartan i kommunen har Christina Sanfridsson som jobba på förvaltningen gjort. Hon har uppdaterat en gammal cykelkarta som vi hade.

Mårten Persson är mycket nöjd med den nya cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga och ser nu den som en möjlighet till arbetspendling mellan orterna.

– Det är lite grann tanken med den nya cykelvägen att folk ska kunna cykla till jobb både i Degerfors och i Karlskoga, säger Mårten Persson. De som Karlskogabor som cyklar hit för att jobba kan faktiskt duscha här innan de går in på jobbet. Den möjligheten finns nu när det byggs duschar i Nämndhuset källare i samband med den renovering som görs. Det är viktigt att vi kan satsa på att få fler att använda cykeln i större utsträckning.

– Vi anser att cykeln är ett hållbart transportmedel, men även ett motionsredskap, säger Mårten Persson. Kan vi öka antalet som cyklar och på det viset skapa ett transportsnålt samhälle, så blir det lättare att uppnå de mål vi har för miljö, energi och klimat. Utbyggnaderna och det ökade underhållet av kommunens cykelvägssystem har skett för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Mårten Persson är nöjd med den nya cykelkartan som han tycker inte bara är en cykelkarta,

– Nere på Turistbyrån sitter det tre personer som har och håller på att lägga in sevärdheter och annat som turister kanske vill veta, säger Mårten Persson. De gör ett bra jobb med det som vi är tacksamma för.

Tidningen gjorde ett besök på Turistbyrån för att se vad personalen höll på med.

– Vi sitter här och betar av saker som sevärdheter i kommunen och lägger in på kartan, säger Hanna Isaksson och Frida Eriksson som jobbar för dagen. Vi plockar även in restauranger och andra saker som turisterna frågar om.

Är det svårt att lägga in olika saker på kartan?

– Nej det är inte svårt, men det som tar lång tid är att få rätt adresser till de olika platserna, säger Hanna och Frida.

Många väljer att cykla i dag och i Degefors kommun har det väl förspänt med cykelvägar. Det går faktiskt att cykla säkert från Karlskoga till Järnverket i Degerfors tack vare den nya cykelvägen mellan orterna.

– Att det finns cykelmöjligheter är jätteviktigt ur miljösynpunkt och det har beslutats om att det ska bli en cykelväg från stationen fram till gångbron över Letälven vid Bruksskolan, säger Mårten Persson. Den nya cykelkartan i kommunen har Christina Sanfridsson som jobba på förvaltningen gjort. Hon har uppdaterat en gammal cykelkarta som vi hade.

Mårten Persson är mycket nöjd med den nya cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga och ser nu den som en möjlighet till arbetspendling mellan orterna.

– Det är lite grann tanken med den nya cykelvägen att folk ska kunna cykla till jobb både i Degerfors och i Karlskoga, säger Mårten Persson. De som Karlskogabor som cyklar hit för att jobba kan faktiskt duscha här innan de går in på jobbet. Den möjligheten finns nu när det byggs duschar i Nämndhuset källare i samband med den renovering som görs. Det är viktigt att vi kan satsa på att få fler att använda cykeln i större utsträckning.

– Vi anser att cykeln är ett hållbart transportmedel, men även ett motionsredskap, säger Mårten Persson. Kan vi öka antalet som cyklar och på det viset skapa ett transportsnålt samhälle, så blir det lättare att uppnå de mål vi har för miljö, energi och klimat. Utbyggnaderna och det ökade underhållet av kommunens cykelvägssystem har skett för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Mårten Persson är nöjd med den nya cykelkartan som han tycker inte bara är en cykelkarta,

– Nere på Turistbyrån sitter det tre personer som har och håller på att lägga in sevärdheter och annat som turister kanske vill veta, säger Mårten Persson. De gör ett bra jobb med det som vi är tacksamma för.

Tidningen gjorde ett besök på Turistbyrån för att se vad personalen höll på med.

– Vi sitter här och betar av saker som sevärdheter i kommunen och lägger in på kartan, säger Hanna Isaksson och Frida Eriksson som jobbar för dagen. Vi plockar även in restauranger och andra saker som turisterna frågar om.

Är det svårt att lägga in olika saker på kartan?

– Nej det är inte svårt, men det som tar lång tid är att få rätt adresser till de olika platserna, säger Hanna och Frida.

Cykelvägar

Nu finns det en ny cykelvägskarta i Degerfors. I centrum gäller vissa regler när man vill cykla. Asfalterade ytor är avsedda för cyklister och mopedister. Plattor är avsedda för gående. När det gäller de så kallade 50- och 100-metern, alltså Medborgargatan 6-14 hänvisas cyklister och mopedister till baksidan av husen. Den nya cykelvägskartan finns att se på kommunens hemsida. Sökord cykelkarta och kartan kan skrivas ut.

Källa: Degerfors kommun