2016-07-15 15:57

2016-07-15 15:58

"Många tycker om förslaget"

KARLSKOGA: Ömsom vin ömsom vatten när det gäller torgförslaget

Förslaget om att bygga om och försköna Torget i Karlskoga har stötts och blötts under lång tid och det kommuninvånarna har tyckt i sammanhanget har nu sammanställts.
– Det vi ser är att många tycker att det är ett bra förslag, men det finns också de som tycker att det ska vara som det är, säger projektledare Martin Lindström.

Det förslag som tagits fram för en ombyggnad av Torget i Karlskoga till en kostnad av cirka 15 miljoner kronor får ömsom vin och ömsom vatten av kommuninvånarna. Men de flesta är ändå för att görs något.

Ska bort

– De flesta av invånarna tycker att cykelbanan som finns på Torget ska bort och att den i stället flyttas till Bergsmansgatan, säger Martin Lindström. Men handlarna i centrum är inte av samma åsikt. När det gäller busshållplatsen anser främst de äldre att den ska vara kvar.

Kostnaden

Många har även haft synpunkter på kostnaden på 15 miljoner kronor om Torget byggs om efter det förslag som finns.

– Många tycker att det handlar om mycket pengar och tycker att pengarna borde läggas på annat i stället, säger Martin Lindström. Att man ska lägga pengarna på skola och omsorg som exempel. Men det är skillnad. Det är skillnad på drift och investeringar. Att bygga om Torget är en engångskostnad.

Mötesplats

I den undersökning som gjorts bland invånarna frågar många efter ett torg som ska fungera som mötesplats. En mötesplats där man kan sätta sig ner och träffa andra människor, utan att behöva köpa något. Även om det finns sittplatser inlagda i förslaget, så menar invånarna att de gärna ser ännu fler bänkar. Många anser att Torget i dag känns dött. De vill se mer grönska och porlande vatten.

Tryckt på gillaknappen

– Den övervägande majoriteten av invånarna är positiva till det förslag som finns, säger Martin Lindström. Många har varit inne på kommunens facebooksida och gillat förslaget. Invånarna vill ha mer grönytor på Torget och man vill ha bort cykelvägen.

Nytt förslag

Tanken är nu att det ska komma ett nytt förslag som har reviderats och att det ska finnas klart i oktober.

– Vi kommer att försöka få fram ett reviderat förslag som vi kan presentera för politikerna i samhällsbyggnadsnämnden till mötet i oktober, säger Martin Lindström. Det finns också frågor om Glädjen och andra utsmyckningar på Torget. Ska de vara kvar eller flyttas till annan plats. Där är vi inte riktigt klara än. Det blir ett förslag som kostar mindre än 15 miljoner kronor som läggs fram till samhällsbyggnadsnämnden.

– Om det sedan går igen om i kommunfullmäktige är tanken att vi påbörjar förändringen av Torget under våren 2017, säger Martin Lindström.

Det förslag som tagits fram för en ombyggnad av Torget i Karlskoga till en kostnad av cirka 15 miljoner kronor får ömsom vin och ömsom vatten av kommuninvånarna. Men de flesta är ändå för att görs något.

Ska bort

– De flesta av invånarna tycker att cykelbanan som finns på Torget ska bort och att den i stället flyttas till Bergsmansgatan, säger Martin Lindström. Men handlarna i centrum är inte av samma åsikt. När det gäller busshållplatsen anser främst de äldre att den ska vara kvar.

Kostnaden

Många har även haft synpunkter på kostnaden på 15 miljoner kronor om Torget byggs om efter det förslag som finns.

– Många tycker att det handlar om mycket pengar och tycker att pengarna borde läggas på annat i stället, säger Martin Lindström. Att man ska lägga pengarna på skola och omsorg som exempel. Men det är skillnad. Det är skillnad på drift och investeringar. Att bygga om Torget är en engångskostnad.

Mötesplats

I den undersökning som gjorts bland invånarna frågar många efter ett torg som ska fungera som mötesplats. En mötesplats där man kan sätta sig ner och träffa andra människor, utan att behöva köpa något. Även om det finns sittplatser inlagda i förslaget, så menar invånarna att de gärna ser ännu fler bänkar. Många anser att Torget i dag känns dött. De vill se mer grönska och porlande vatten.

Tryckt på gillaknappen

– Den övervägande majoriteten av invånarna är positiva till det förslag som finns, säger Martin Lindström. Många har varit inne på kommunens facebooksida och gillat förslaget. Invånarna vill ha mer grönytor på Torget och man vill ha bort cykelvägen.

Nytt förslag

Tanken är nu att det ska komma ett nytt förslag som har reviderats och att det ska finnas klart i oktober.

– Vi kommer att försöka få fram ett reviderat förslag som vi kan presentera för politikerna i samhällsbyggnadsnämnden till mötet i oktober, säger Martin Lindström. Det finns också frågor om Glädjen och andra utsmyckningar på Torget. Ska de vara kvar eller flyttas till annan plats. Där är vi inte riktigt klara än. Det blir ett förslag som kostar mindre än 15 miljoner kronor som läggs fram till samhällsbyggnadsnämnden.

– Om det sedan går igen om i kommunfullmäktige är tanken att vi påbörjar förändringen av Torget under våren 2017, säger Martin Lindström.