2016-07-15 09:02

2016-07-15 09:03

Kommunerna satsar på turismfiske

DEGERFORS: 70 sjöar från Björneborg till Nora ingår i Turismfisket

Turismfisket i Degerfors och Karlskoga kan erbjuda intresserade fiske i 70 sjöar där flesta finns i Degerfors och Karlskoga kommuner.
– Syftet med Turismfisket är att vi ska dra in pengar till kommunerna, säger Torbjörn Carlsson som är en av de drivande krafterna till Turismfisket.

Vid ett tiotal möten under ett par år har det diskuterats hur man ska kunna skapa ett bra fiske för turister i Degerfors och Karlskoga. Diskussionsgruppen har representanter från olika fiskevårdsföreningar i kommunerna och Turistbyråerna i Degerfors och Karlskoga.

Satsning på turister

– Personalen på turistbyråerna i Degerfors och Karlskoga är de som håller i den här satsningen och de har gjort ett bra arbete, säger Torbjörn Carlsson. Nu har vi 70 sjöar från Björneborg till Nora sedan vi också la till Möckeln, Skagern, Ölen och Storbjörken. De flesta sjöarna ägs av Sveaskog, närmare bestämt 60 till antalet. De flesta är naturfiskesjöar med exempelvis gädda och abborre och i de sjöarna sätts det inte någon fisk, men det finns ädelfisk i någon enstaka sjö.

10-dagarskort

– I de här sjöarna säljer vi fiskekort för tio dagar och som vänder sig till folk som kommer utifrån, säger Torbjörn Carlsson. Syftet är så klart att dra in pengar till kommunerna. Det som kommer in på turistfiske i form av sålda fiskekort använder vi enbart till marknadsföring.

Letälven

Det har under en längre tid pågått diskussioner om att skapa en fiskevårdsförening och ett fiskeeldorado i Letälven söder om Järnverket och ner mot Skagern. Hur långt framskridna är de planerna?

– I dagsläget ligger den frågan hos Lantmäteriet som ska komma med ett förslag i oktober, säger Torbjörn Carlsson. När det väl kommer hoppas vi att det ska vara klart att bilda en fiskevårdsförening för det området under våren 2017. Tanken är att det ska göras till en laxöringsälv.

I frågan om Letälven har flera som har fiskerätt i älven hört av och sagt att de inte blivit kallade till något möte. Är det så?

– Jag tror inte att de som har fiskerätt i Letälven blir kallade förrän Lantmäteriet kommer med sitt förslag i oktober, säger Torbjörn Carlsson. Men klart är nog att alla kommer att få säga sitt.

Regler från USA

Turismfiskegruppen har även diskuterat fiskevård baserat på de regler som finns i USA och som kommer mer och mer i Sverige.

– I de diskussioner vi haft har vi försökt att utgå ifrån de krav som vi har i Storbjörken /Ölen, säger Torbjörn Carlsson. Vi har sedan 2008 haft begränsningar på antal och storlek per dygn och båt. Vi har maxstorlek på abborre ,gädda och gös. Begränsning av antal har vi lyckats med men fortfarande är vi den enda föreningen som har maxstorlek. Att stora fiskar blir kvar i sjön är väldigt viktigt för balansen. Om de stora fiskarna tas bort är det alltid en risk att man skapar ett tusenbröder bestånd och då kanske inte maten räcker till. Mindre fiskar äter alltid mer mat tillsammans än stora.

– Syftet med reglerna är att fler skall få chansen att få en stor fisk på kroken och det har vi verkligen lyckats med i Storbjörken där ett stort antal gösar på mellan 4-6 kilo har fångats och den största förra året var 8 kilo.

Vid ett tiotal möten under ett par år har det diskuterats hur man ska kunna skapa ett bra fiske för turister i Degerfors och Karlskoga. Diskussionsgruppen har representanter från olika fiskevårdsföreningar i kommunerna och Turistbyråerna i Degerfors och Karlskoga.

Satsning på turister

– Personalen på turistbyråerna i Degerfors och Karlskoga är de som håller i den här satsningen och de har gjort ett bra arbete, säger Torbjörn Carlsson. Nu har vi 70 sjöar från Björneborg till Nora sedan vi också la till Möckeln, Skagern, Ölen och Storbjörken. De flesta sjöarna ägs av Sveaskog, närmare bestämt 60 till antalet. De flesta är naturfiskesjöar med exempelvis gädda och abborre och i de sjöarna sätts det inte någon fisk, men det finns ädelfisk i någon enstaka sjö.

10-dagarskort

– I de här sjöarna säljer vi fiskekort för tio dagar och som vänder sig till folk som kommer utifrån, säger Torbjörn Carlsson. Syftet är så klart att dra in pengar till kommunerna. Det som kommer in på turistfiske i form av sålda fiskekort använder vi enbart till marknadsföring.

Letälven

Det har under en längre tid pågått diskussioner om att skapa en fiskevårdsförening och ett fiskeeldorado i Letälven söder om Järnverket och ner mot Skagern. Hur långt framskridna är de planerna?

– I dagsläget ligger den frågan hos Lantmäteriet som ska komma med ett förslag i oktober, säger Torbjörn Carlsson. När det väl kommer hoppas vi att det ska vara klart att bilda en fiskevårdsförening för det området under våren 2017. Tanken är att det ska göras till en laxöringsälv.

I frågan om Letälven har flera som har fiskerätt i älven hört av och sagt att de inte blivit kallade till något möte. Är det så?

– Jag tror inte att de som har fiskerätt i Letälven blir kallade förrän Lantmäteriet kommer med sitt förslag i oktober, säger Torbjörn Carlsson. Men klart är nog att alla kommer att få säga sitt.

Regler från USA

Turismfiskegruppen har även diskuterat fiskevård baserat på de regler som finns i USA och som kommer mer och mer i Sverige.

– I de diskussioner vi haft har vi försökt att utgå ifrån de krav som vi har i Storbjörken /Ölen, säger Torbjörn Carlsson. Vi har sedan 2008 haft begränsningar på antal och storlek per dygn och båt. Vi har maxstorlek på abborre ,gädda och gös. Begränsning av antal har vi lyckats med men fortfarande är vi den enda föreningen som har maxstorlek. Att stora fiskar blir kvar i sjön är väldigt viktigt för balansen. Om de stora fiskarna tas bort är det alltid en risk att man skapar ett tusenbröder bestånd och då kanske inte maten räcker till. Mindre fiskar äter alltid mer mat tillsammans än stora.

– Syftet med reglerna är att fler skall få chansen att få en stor fisk på kroken och det har vi verkligen lyckats med i Storbjörken där ett stort antal gösar på mellan 4-6 kilo har fångats och den största förra året var 8 kilo.