2016-07-15 11:36

2016-08-04 10:34

17-åring tvingades sälja sex i Karlskoga

KARLSKOGA: Man och kvinna dömda till fängelse för människohandel och koppleri

De två länsbor som lurade hit en rumänsk flicka och sedan fick henne att sälja sex har nu fått sina domar vid Örebro tingsrätt.

Paret från Örebro län sålde den 16-åriga flickan till sexköpande män från bland annat Värmland och Karlskoga.

Nu har de av Örebro tingsrätt dömts till tre år och tre månaders respektive tre års fängelse. De två länsborna en kvinna och en man 26 respektive 36 år gamla boende i länet hämtade i januari 2015 en 16-årig flicka i Rumänien under förespeglingen att hon skulle jobba med städning. Riktigt så blev det inte, utan kvinna och mannen fick 16-åringen prostituera sig bland annat i Karlskoga, Karlstad och Örebro.

Kvinnan och mannen ska under den första perioden ha tjänat 10 000 euro.

Vilselett

Åklagaren har kunnat bevisa att paret vilselett den då 16-åriga flickan att hon skulle arbeta med städning i Sverige. Detta oavsett att den unga flickan dagen före avresan till Sverige blev varse det egentliga syftet med resan. Genom omfattande teknisk bevisning är det visat att paret med användning av bland annat en hemsida på internet förmedlat kontakter mellan den unga flickan och sexköpare i Mellansverige.

Paret har också tillgodogjort sig en stor ekonomisk vinning genom flickans prostitution.

Tingsrätten konstaterar att den unga flickan inte varit utsatt för något tvång och hennes prostitution har skett med ett stort mått av frivillighet, något som beaktas i straffmätningen av brottet.

Den 26-åriga kvinnan döms för människohandel och koppleri till tre års fängelse. Den 36-årige mannen döms för samma brott till tre år och tre månaders fängelse. Åklagarens yrkande om att paret skulle utvisas avslog tingsrätten då paret har ett nyfött barn som till följd av sjukdom kräver omfattande sjukvård i Sverige. Paret ska solidariskt betala 75 000 kronor i skadestånd till den unga flickan.

Sexköpare dömda

I samband med målet har tingsrätten även dömt två män för köp av sexuell tjänst från den unga flickan som när brotten begick var 17 år.

Männen var åtalade för köp av sex av barn, men åklagaren har inte kunnat styrka att männen haft skälig anledning att tro att flickan var under 18 år.

Paret från Örebro län sålde den 16-åriga flickan till sexköpande män från bland annat Värmland och Karlskoga.

Nu har de av Örebro tingsrätt dömts till tre år och tre månaders respektive tre års fängelse. De två länsborna en kvinna och en man 26 respektive 36 år gamla boende i länet hämtade i januari 2015 en 16-årig flicka i Rumänien under förespeglingen att hon skulle jobba med städning. Riktigt så blev det inte, utan kvinna och mannen fick 16-åringen prostituera sig bland annat i Karlskoga, Karlstad och Örebro.

Kvinnan och mannen ska under den första perioden ha tjänat 10 000 euro.

Vilselett

Åklagaren har kunnat bevisa att paret vilselett den då 16-åriga flickan att hon skulle arbeta med städning i Sverige. Detta oavsett att den unga flickan dagen före avresan till Sverige blev varse det egentliga syftet med resan. Genom omfattande teknisk bevisning är det visat att paret med användning av bland annat en hemsida på internet förmedlat kontakter mellan den unga flickan och sexköpare i Mellansverige.

Paret har också tillgodogjort sig en stor ekonomisk vinning genom flickans prostitution.

Tingsrätten konstaterar att den unga flickan inte varit utsatt för något tvång och hennes prostitution har skett med ett stort mått av frivillighet, något som beaktas i straffmätningen av brottet.

Den 26-åriga kvinnan döms för människohandel och koppleri till tre års fängelse. Den 36-årige mannen döms för samma brott till tre år och tre månaders fängelse. Åklagarens yrkande om att paret skulle utvisas avslog tingsrätten då paret har ett nyfött barn som till följd av sjukdom kräver omfattande sjukvård i Sverige. Paret ska solidariskt betala 75 000 kronor i skadestånd till den unga flickan.

Sexköpare dömda

I samband med målet har tingsrätten även dömt två män för köp av sexuell tjänst från den unga flickan som när brotten begick var 17 år.

Männen var åtalade för köp av sex av barn, men åklagaren har inte kunnat styrka att männen haft skälig anledning att tro att flickan var under 18 år.

  • Leif Tallmyren