2016-07-14 06:00

2016-07-14 06:00

Ökning i länet

KARLSKOGA/DEGERFORS: Rödljuskörning och fortkörning ger flest återkallade körkort

Ökning av antalet återkallade körkort i Örebro län. Under första halvan av 2016 har Transportstyrelsen fattat beslut om 639 körkortsåterkallelser i Örebro län. Det motsvarar en ökning med 6,3 procent jämfört med föregående års siffra på 601 återkallelser.

– Under de tre senaste åren ligger siffran för återkallade körkort generellt i landet förhållandevis stilla, även om en viss variation är naturlig, säger Anna Berggrund som är tillförordnad direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen. I mina ögon visar det att vi har en rättssäker och enhetlig tillämpning kring hur och i vilken omfattning vi bör agera.

– De flesta som fått körkortet återkallat i Örebro län under de första sex månaderna i år har kört mot rött ljus eller kört för fort, säger Mikael Andersson pressansvarig på Tranportstyrelsen. Tyvärr kan vi inte bryta ner statistiken på kommunnivå.

– Under de tre senaste åren ligger siffran för återkallade körkort generellt i landet förhållandevis stilla, även om en viss variation är naturlig, säger Anna Berggrund som är tillförordnad direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen. I mina ögon visar det att vi har en rättssäker och enhetlig tillämpning kring hur och i vilken omfattning vi bör agera.

– De flesta som fått körkortet återkallat i Örebro län under de första sex månaderna i år har kört mot rött ljus eller kört för fort, säger Mikael Andersson pressansvarig på Tranportstyrelsen. Tyvärr kan vi inte bryta ner statistiken på kommunnivå.