2016-07-14 13:32

2016-07-14 16:35

"Ingen anledning till oro"

KARLSKOGA: Senast en människa smittades av mjältbrand var på 1960-talet

Det finns ingen anledning till oro när det gäller den mjältbrand som upptäcktes hos Konvex i Karlskoga på onsdagen.
– Mjältbrand är ingen luftburen smitta, säger Elisabeth Mustonen som är länsveterinär i Örebro. Det finns ingen anledning till oro för invånarna i Karlskoga.

Mjältbrand upptäcktes på onsdagen hos Konvex obduktionsanläggning sedan de tagit emot tre döda kor från en lantbrukare i Östergötland.

För Karlskogaborna finns det inte anledning till oro då mjältbrand inte är en luftburen smitta.

Ingen fara alls

– Nej det är inge fara alls för invånarna i Karlskoga, säger länsveterinär Elisabeth Mustonen. Konvex hanterar dagligen farligt avfall och gör det på ett bra sätt.

Mjältbrand vad är det egentligen?

– Mjältbrand är en blodsmitta som gör att nötkreatur dör snabbt när de får i sig det, säger Elisabeth Mustonen. Vi har haft fyra fall i Sverige sedan 1980-talet och ett av fallen var 2011. Det var hos en lantbrukare söder om Örebro där många djur dog. Nötkreatur är de djur som är mest känsliga för den här smittan.

Elisabeth Mustonen säger vidare att personalen på Konvex fick antibiotika av säkerhetsskäl.

– Eftersom mjältbrand smittar genom blod och kroppsvätska, så fanns det en viss risk att de som jobbade där kommit i kontakt med det, säger Elisabeth Mustonen. Man kan också bli smittad om man äter kött från smittade djur. Men det är så att människor inte är lika känsliga som nötkreatur. Det var på 1960-talet som en människa senast drabbades av mjältbrand.

Om en människa blir smittad av mjältbrand vad blir det då för symtom?

– Det kan bli problem med sår på huden och i sällsynta fall kan den som drabbas få luftvägsproblem, säger Elisabeth Mustonen.

Fick information

I närheten av Konvex har Kemab, Karlskoga Energi & Miljö, Mosseruds återvinningsstation och tidningen kontaktade Leif Lundell som är tillfällig vd för Kemab för att fråga om personalen på stationen är oroliga.

– Rent spontant är det så att personalen på återvinningsstaionen jobbar en bit ifrån Konvex på andra sidan rampen, säger Leif Lundell. På förmiddagen har våra arbetsledare fått information från Konvex och de känner ingen oro för att de ska smittas.

 

Mjältbrand upptäcktes på onsdagen hos Konvex obduktionsanläggning sedan de tagit emot tre döda kor från en lantbrukare i Östergötland.

För Karlskogaborna finns det inte anledning till oro då mjältbrand inte är en luftburen smitta.

Ingen fara alls

– Nej det är inge fara alls för invånarna i Karlskoga, säger länsveterinär Elisabeth Mustonen. Konvex hanterar dagligen farligt avfall och gör det på ett bra sätt.

Mjältbrand vad är det egentligen?

– Mjältbrand är en blodsmitta som gör att nötkreatur dör snabbt när de får i sig det, säger Elisabeth Mustonen. Vi har haft fyra fall i Sverige sedan 1980-talet och ett av fallen var 2011. Det var hos en lantbrukare söder om Örebro där många djur dog. Nötkreatur är de djur som är mest känsliga för den här smittan.

Elisabeth Mustonen säger vidare att personalen på Konvex fick antibiotika av säkerhetsskäl.

– Eftersom mjältbrand smittar genom blod och kroppsvätska, så fanns det en viss risk att de som jobbade där kommit i kontakt med det, säger Elisabeth Mustonen. Man kan också bli smittad om man äter kött från smittade djur. Men det är så att människor inte är lika känsliga som nötkreatur. Det var på 1960-talet som en människa senast drabbades av mjältbrand.

Om en människa blir smittad av mjältbrand vad blir det då för symtom?

– Det kan bli problem med sår på huden och i sällsynta fall kan den som drabbas få luftvägsproblem, säger Elisabeth Mustonen.

Fick information

I närheten av Konvex har Kemab, Karlskoga Energi & Miljö, Mosseruds återvinningsstation och tidningen kontaktade Leif Lundell som är tillfällig vd för Kemab för att fråga om personalen på stationen är oroliga.

– Rent spontant är det så att personalen på återvinningsstaionen jobbar en bit ifrån Konvex på andra sidan rampen, säger Leif Lundell. På förmiddagen har våra arbetsledare fått information från Konvex och de känner ingen oro för att de ska smittas.

 

Symtom vid mjältbrand

Mjältbrand har olika symtom beroende på hur sjukdomen smittar. Det vanligaste hos människor är att smittan sker via huden. Då börjar sjukdomen ofta som ett sår som bli varigt och djupt. Oftast gör såret inte ont. Bakterierna kan orsaka blodförgiftning, vilket är ett allvarligt tillstånd som kräver behandling.

Källa: 1177 Vårdguiden