2016-07-14 15:48

2016-07-14 16:06

90 år gammal älg kan vara orsaken till mjältbrand

KARLSKOGA

Under onsdagen kom det fram att kor som obducerats på Konvex avfallsanläggning i Karlskoga, burit på mjältbrandssmitta.

Under torsdagen kom P4 Östergötland med uppgifterna om att smittan kan komma från en död älg som burit på mjältbrand i Ombergs kronopark 1927(!)

De nya uppgifterna har framkommit av en kartlägnging som Statens veterinärmedicinska anstalt gjort av gårdar som spärrades av på grund av mjältbrand i Sverige under åren 1916-1961.

– Frågan är om kreaturen som har dött har kommit i kontakt på något vis med den här älgen. Är det vildsvin eller grävlingar eller är det något annat som har gjort att de här spåren har kommit upp till ytan igen. Det vet vi inte riktigt i nuläget, säger Bodil Persson, historiker på Lunds universitet och som deltog i kartläggningen, till P4 Östergötland.

Åtta anställda vid Konvex avfallsanläggning fick antibiotika i förebyggande syfte.

Under torsdagen kom P4 Östergötland med uppgifterna om att smittan kan komma från en död älg som burit på mjältbrand i Ombergs kronopark 1927(!)

De nya uppgifterna har framkommit av en kartlägnging som Statens veterinärmedicinska anstalt gjort av gårdar som spärrades av på grund av mjältbrand i Sverige under åren 1916-1961.

– Frågan är om kreaturen som har dött har kommit i kontakt på något vis med den här älgen. Är det vildsvin eller grävlingar eller är det något annat som har gjort att de här spåren har kommit upp till ytan igen. Det vet vi inte riktigt i nuläget, säger Bodil Persson, historiker på Lunds universitet och som deltog i kartläggningen, till P4 Östergötland.

Åtta anställda vid Konvex avfallsanläggning fick antibiotika i förebyggande syfte.