2016-07-13 16:00

2016-07-13 16:01

Moderater vill miljonsatsa på Björkborn

KARLSKOGA: Vill vårda industri- och kulturarvet efter Alfred Nobel

Regionen har en outnyttjad pärla i form av Alfred Nobels Björkborn. Det anser de moderata politikerna Katarina Tolgfors och Anna Danielsson. Därför vill de att regionen satsar mer pengar där.

I dag får Björkborn sina anslag via Länsmuseet. Anslaget för 2016 ligger på 307 000 kronor. Moderaterna Katarina Tolgfors och Anna Danielsson har skrivit en motion där man föreslår att anslaget ska höjas till 1,3 miljoner kronor per år.

– Målet är att få in det till 2017, säger Katarina Tolgfors.

En annan del i motionen är att anslaget ska gå direkt från Nämnden för regional tillväxt till Björkborn, utan att passera Länsmuseet. Detta för att visa att det inte är en underverksamhet till Länsmuseet och att Björkborn klarar sig utmärkt på egen hand. Man vill dessutom att Björkborns herrgård och museet marknadsförs som en regional och nationell tillgång och attraktion.

Grundtrygghet

– Alfred Nobel är ett oerhört starkt varumärke. Vi i regionen måste se det som viktigt för besöksnäringen i länet, ja för hela Sverige, säger Katarina Tolgfors.

Hon påpekar att det finns gott om idéer för att utveckla Björkborn, men att det saknas grundtrygghet i finansieringen.

– Vi vill säkerställa en stabil och långsiktig finansiering av verksamheten, säger Katarina Tolgfors.

I motionen konstaterar de två moderaterna att Björkborn lockar många besökare trots att man inte gör särskilt mycket reklam för sig. Enbart i juni hade man tusen kinesiska besökare.

– Vi tycker att man ska satsa på marknadsföring, säger Anna Danielsson.

Hon får medhåll av Hans Johansson som är museichef på Alfred Nobels Björkborn:

– Vi vill ha en marknadsföringsbudget och riktiga marknadsförare, säger han.

Unikt i världen

Att satsa på Björkborn ser Katarina Tolgfors och Anna Danielsson som självklart.

– Det är väldigt viktigt att fånga upp det som är unikt för vår region. Det här är unikt i världen, säger Anna Danielsson.

I dag får Björkborn sina anslag via Länsmuseet. Anslaget för 2016 ligger på 307 000 kronor. Moderaterna Katarina Tolgfors och Anna Danielsson har skrivit en motion där man föreslår att anslaget ska höjas till 1,3 miljoner kronor per år.

– Målet är att få in det till 2017, säger Katarina Tolgfors.

En annan del i motionen är att anslaget ska gå direkt från Nämnden för regional tillväxt till Björkborn, utan att passera Länsmuseet. Detta för att visa att det inte är en underverksamhet till Länsmuseet och att Björkborn klarar sig utmärkt på egen hand. Man vill dessutom att Björkborns herrgård och museet marknadsförs som en regional och nationell tillgång och attraktion.

Grundtrygghet

– Alfred Nobel är ett oerhört starkt varumärke. Vi i regionen måste se det som viktigt för besöksnäringen i länet, ja för hela Sverige, säger Katarina Tolgfors.

Hon påpekar att det finns gott om idéer för att utveckla Björkborn, men att det saknas grundtrygghet i finansieringen.

– Vi vill säkerställa en stabil och långsiktig finansiering av verksamheten, säger Katarina Tolgfors.

I motionen konstaterar de två moderaterna att Björkborn lockar många besökare trots att man inte gör särskilt mycket reklam för sig. Enbart i juni hade man tusen kinesiska besökare.

– Vi tycker att man ska satsa på marknadsföring, säger Anna Danielsson.

Hon får medhåll av Hans Johansson som är museichef på Alfred Nobels Björkborn:

– Vi vill ha en marknadsföringsbudget och riktiga marknadsförare, säger han.

Unikt i världen

Att satsa på Björkborn ser Katarina Tolgfors och Anna Danielsson som självklart.

– Det är väldigt viktigt att fånga upp det som är unikt för vår region. Det här är unikt i världen, säger Anna Danielsson.