2016-07-13 20:45

2016-07-14 15:58

Mjältbrand upptäckt – kom med kor

KARLSKOGA: Stänger obduktions- och kadaverdelen tills vidare.

Åtta anställda vid Konvex avfallsanläggning utanför Karlskoga får förebyggande antibiotika efter att mjältbrand har upptäckts.

Enligt Jordbruksverket ska tre kor som obducerats i lokalerna burit på smittan.

Det var i förra veckan som en mjölkbonde i Östergötland upptäckte tre döda kor på sin betesmark. Korna transporterades i måndags för obduktion vid avfallsanläggningen Konvex, strax väster i Karlskoga. När proverna senare visade positivt för mjältbrand fick den berörda personalen tas om hand.

– Korna remitterades av veterinär till anläggningen där åtta anställda var i närkontakt med djuren i samband med obduktion. De har fått en förebyggande antibiotikakur, säger Katharina Gielen, chef vid enheten för idisslare och gris vid Jordbruksverket.

Enligt Gielen är det ovanligt med mjältbrand i Sverige och människor som varit i kontakt med smittade djur kan lätt utveckla sjukdomen.

– Det finns fyra konstaterade fall sedan 2008 och det har hittills hanterats rätt. I Örebro län hade vi ett fall senast 2013, säger hon.

Stängs tills vidare

Företagets obduktionsdel för avlidna djur skulle stängas för sommaren nästa vecka, något som nu sker omedelbart.

– Den är stängd från att beskedet kom, då den behöver saneras. Även kadaverdelen är stängd tills att sanering är gjord, fortsätter Katharina Gielen.

KT når Leo Virta, verkställande direktör vid Konvex AB som för tillfället befinner sig på semester i Österrike. Han vill lugna Karlskogaborna och menar att det snarare betyder att deras verksamhet fungerar.

– Det är vår uppgift att hitta och hantera sjukdomar av den här sorten i våra lokaler. Så det skulle vara värre om vi inte skulle ha fångat upp det alls, säger han.

Måste saneras

Enligt Leo Virta var det tre kor som transporterades från gården i Östergötland.

– Vi tog prover på ett av kadavren där smittan upptäcktes, säger han.

Tills vidare kan de dock inte obducera några djur förens att lokalerna är sanerade.

– De aktuella lantbrukarna får i stället vända sig till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala eller Kristianstad så länge.

Manar till lugn

Gunlög Rasmussen, tillförordnad smittskyddsläkare i regionen berättar att det krävs direktkontakt med kroppsvätska från ett smittat djur för att man ska ha utsatts för en smittorisk. De anställda som haft någon form av närkontakt med de aktuella djur som omhändertagits vid Konvex har fått förebyggande behandling.

– Det krävs direktkontakt med kroppsvätska från ett smittat djur för att ens ha en chans för att bli smittad, säger Gunlög Rasmussen.

Och fortsätter:

– Det finns givetvis rutiner för dessa händelser. Kommer en förebyggande antibiotikabehandling in snabbt, vilket det har gjorts i detta fall, ser vi inga risker för att någon av dem ska kunnat utvecklat sjukdomen. De åtta som behandlas får arbeta  och leva som vanligt, avslutar hon.

Förutom obduktionslokalen ska Konvexs övriga verksamhet inte beröras av händelsen.

Enligt Jordbruksverket ska tre kor som obducerats i lokalerna burit på smittan.

Det var i förra veckan som en mjölkbonde i Östergötland upptäckte tre döda kor på sin betesmark. Korna transporterades i måndags för obduktion vid avfallsanläggningen Konvex, strax väster i Karlskoga. När proverna senare visade positivt för mjältbrand fick den berörda personalen tas om hand.

– Korna remitterades av veterinär till anläggningen där åtta anställda var i närkontakt med djuren i samband med obduktion. De har fått en förebyggande antibiotikakur, säger Katharina Gielen, chef vid enheten för idisslare och gris vid Jordbruksverket.

Enligt Gielen är det ovanligt med mjältbrand i Sverige och människor som varit i kontakt med smittade djur kan lätt utveckla sjukdomen.

– Det finns fyra konstaterade fall sedan 2008 och det har hittills hanterats rätt. I Örebro län hade vi ett fall senast 2013, säger hon.

Stängs tills vidare

Företagets obduktionsdel för avlidna djur skulle stängas för sommaren nästa vecka, något som nu sker omedelbart.

– Den är stängd från att beskedet kom, då den behöver saneras. Även kadaverdelen är stängd tills att sanering är gjord, fortsätter Katharina Gielen.

KT når Leo Virta, verkställande direktör vid Konvex AB som för tillfället befinner sig på semester i Österrike. Han vill lugna Karlskogaborna och menar att det snarare betyder att deras verksamhet fungerar.

– Det är vår uppgift att hitta och hantera sjukdomar av den här sorten i våra lokaler. Så det skulle vara värre om vi inte skulle ha fångat upp det alls, säger han.

Måste saneras

Enligt Leo Virta var det tre kor som transporterades från gården i Östergötland.

– Vi tog prover på ett av kadavren där smittan upptäcktes, säger han.

Tills vidare kan de dock inte obducera några djur förens att lokalerna är sanerade.

– De aktuella lantbrukarna får i stället vända sig till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala eller Kristianstad så länge.

Manar till lugn

Gunlög Rasmussen, tillförordnad smittskyddsläkare i regionen berättar att det krävs direktkontakt med kroppsvätska från ett smittat djur för att man ska ha utsatts för en smittorisk. De anställda som haft någon form av närkontakt med de aktuella djur som omhändertagits vid Konvex har fått förebyggande behandling.

– Det krävs direktkontakt med kroppsvätska från ett smittat djur för att ens ha en chans för att bli smittad, säger Gunlög Rasmussen.

Och fortsätter:

– Det finns givetvis rutiner för dessa händelser. Kommer en förebyggande antibiotikabehandling in snabbt, vilket det har gjorts i detta fall, ser vi inga risker för att någon av dem ska kunnat utvecklat sjukdomen. De åtta som behandlas får arbeta  och leva som vanligt, avslutar hon.

Förutom obduktionslokalen ska Konvexs övriga verksamhet inte beröras av händelsen.

  • Christoffer Tuulik

Ovanlig hos människor

Mjältbrand är en mycket allvarlig infektionssjukdom. Den förekommer framför allt hos djur, men även människor kan smittas. Det är mycket ovanligt att människor får mjältbrand. Det senaste kända fallet i Sverige var 1965. Det senaste större utbrottet bland djur i Sverige inträffade 2011.

Källa: Vårdguiden

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.