2016-07-04 13:29

2016-07-04 13:29

Hotade ambulanspersonal

KARLSKOGA

Ambulanspersonal har blivit utsatta för olaga hot av en man som blivit sjuk och när ambulanspersonalen kommer till plats för att hjälpa mannen så uttalar han dödshotelser.

Detta gör att personalen känt obehag och rädsla. Den sjuka mannen hade uttalat missnöje om det svenska samhället samt att han blivit aggressiv vid bemötandet av ambulanspersonalen. Utredning pågår

Detta gör att personalen känt obehag och rädsla. Den sjuka mannen hade uttalat missnöje om det svenska samhället samt att han blivit aggressiv vid bemötandet av ambulanspersonalen. Utredning pågår