2016-07-04 14:03

2016-07-04 14:03

"Det är ett briljant initiativ!"

KARLSKOGA: Kick off för sommarjobbare i kommunen

– I år har vi tagit ett nytt grepp med feriepraktikanterna. Det är första året som har vi en kick off för dem, säger kommunens ställföreträdande personalchef Elisabeth Högfeldt.
– Det är ett briljant initiativ, säger Joakim Henriksson på Handelskammaren Mälardalen.

Alla de 250 ungdomar som fått feriepraktikplats genom Karlskoga kommun har bjudits in till kick off-träffar. Ungdomarna får information om kommunen som arbetsgivare och får dessutom praktisk information om sina praktikplatser.

Maria Kaikkonen och Joakim Henriksson från Handelskammaren Mälardalen berättar för ungdomarna om arbetsmarknadskunskap och pratar med ungdomarna om jobb ur arbetsgivarnas perspektiv.

På hugget

Joakim Henriksson lovordar Karlskoga kommuns satsning på ungdomarna inför feriepraktiken.

– Syftet är att rusta ungdomarna inför arbetslivet. Peppa, ge information och ge så bra stöd som möjligt. Det är briljant! säger han.

Från kommunens sida ser man feriepraktiken som ett sätta att kunna locka arbetskraft till sig.

– Vi behöver ha arbetskraft senare. Då måste vi vara på hugget nu, säger Elisabeth Högfeldt.

– Många ungdomar saknar jobbreferenser, men om de sköter sig bra under praktiken kommer de att ha minst en referens när de ska söka nya jobb i framtiden, påpekar Joakim Henriksson.

Alla de 250 ungdomar som fått feriepraktikplats genom Karlskoga kommun har bjudits in till kick off-träffar. Ungdomarna får information om kommunen som arbetsgivare och får dessutom praktisk information om sina praktikplatser.

Maria Kaikkonen och Joakim Henriksson från Handelskammaren Mälardalen berättar för ungdomarna om arbetsmarknadskunskap och pratar med ungdomarna om jobb ur arbetsgivarnas perspektiv.

På hugget

Joakim Henriksson lovordar Karlskoga kommuns satsning på ungdomarna inför feriepraktiken.

– Syftet är att rusta ungdomarna inför arbetslivet. Peppa, ge information och ge så bra stöd som möjligt. Det är briljant! säger han.

Från kommunens sida ser man feriepraktiken som ett sätta att kunna locka arbetskraft till sig.

– Vi behöver ha arbetskraft senare. Då måste vi vara på hugget nu, säger Elisabeth Högfeldt.

– Många ungdomar saknar jobbreferenser, men om de sköter sig bra under praktiken kommer de att ha minst en referens när de ska söka nya jobb i framtiden, påpekar Joakim Henriksson.