2016-07-01 11:14

2016-07-01 11:14

Utsatt för bedrägeri

KARLSKOGA

En kvinna anmäler att hon upptäckt via en uttagstransaktion att någon okänd har på okänt gjort uttag eller dragit en summa på 1 599,96 kronor från hennes bankkonto.

Utredning pågår.

Utredning pågår.