2016-07-01 08:44

2016-07-03 12:42

Järnväg kan bli cykelväg

KARLSKOGA: Återkommer med förslag om den gamla järnvägsvallen upp till Granbergsdal

För ett tiotal år sedan presenterade Alf Rosberg (M) en motion om att göra om järnvägsspåret från Karlskoga till Granbergsdal till en cykelväg. Då fanns inget intresse. Nu har han väckt frågan igen.

Alf Rosberg har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna att bygga en cykelväg där järnvägsspåret går i dag.

– Jag tror att det kan bli en fantastiskt vacker cykelväg på den gamla banvallen som löper genom norra Karlskoga och dess bergslagsnatur. En cykelväg som också skulle kunna användas som ett alternativ för alla de som tränare eller vill träna med rullskidor inför exempelvis Vasaloppet.

Karlskoga har profilerat sig som en hälsosam kommun och nu senast öppnades cykelvägen mellan Karlskoga och Degerfors vilket har ökat pendlingen med cykel.

Miljöaspekter

– Att bygga en cykelväg på banvallen skulle få två miljöaspekter. Först skulle fler cykla in till Karlskoga. Dessutom skulle kommunen få bort alla slipers, som är behandlade med giftet Kreosot, från naturen.

Tanken från hans sida är att börja cykelvägen där järnvägen korsar Norrleden.

– För härifrån finns redan cykelvägar som täcker hela Karlskoga.

Han tror att många i Granbergsdal drar sig för att cykla ner till Karlskoga.

– Vägen känns farlig att cykla på. Det finns nästan inget utrymme för cyklar om det kommer tung trafik. Sedan är det många backar. En cykelväg på banvallen tar bort de kraftiga backarna och cyklisterna kommer bort från fordonstrafiken.

När han första gången kom med sitt förslag så fanns drömmen om en veteranjärnväg kvar.

– Någon järnväg kommer det aldrig att bli. Nu växer spåret igen. Då är det bättre att bygga en cykelväg där.

Andra har byggt

Han berättar att andra kommuner byggt om gamla järnvägsspår.

– Bland annat har man bygget om spåret mellan Garphyttan och Örebro till cykelväg och den är mycket trafikerad av cyklister och motionärer, säger Alf Rosberg.

Alf Rosberg har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna att bygga en cykelväg där järnvägsspåret går i dag.

– Jag tror att det kan bli en fantastiskt vacker cykelväg på den gamla banvallen som löper genom norra Karlskoga och dess bergslagsnatur. En cykelväg som också skulle kunna användas som ett alternativ för alla de som tränare eller vill träna med rullskidor inför exempelvis Vasaloppet.

Karlskoga har profilerat sig som en hälsosam kommun och nu senast öppnades cykelvägen mellan Karlskoga och Degerfors vilket har ökat pendlingen med cykel.

Miljöaspekter

– Att bygga en cykelväg på banvallen skulle få två miljöaspekter. Först skulle fler cykla in till Karlskoga. Dessutom skulle kommunen få bort alla slipers, som är behandlade med giftet Kreosot, från naturen.

Tanken från hans sida är att börja cykelvägen där järnvägen korsar Norrleden.

– För härifrån finns redan cykelvägar som täcker hela Karlskoga.

Han tror att många i Granbergsdal drar sig för att cykla ner till Karlskoga.

– Vägen känns farlig att cykla på. Det finns nästan inget utrymme för cyklar om det kommer tung trafik. Sedan är det många backar. En cykelväg på banvallen tar bort de kraftiga backarna och cyklisterna kommer bort från fordonstrafiken.

När han första gången kom med sitt förslag så fanns drömmen om en veteranjärnväg kvar.

– Någon järnväg kommer det aldrig att bli. Nu växer spåret igen. Då är det bättre att bygga en cykelväg där.

Andra har byggt

Han berättar att andra kommuner byggt om gamla järnvägsspår.

– Bland annat har man bygget om spåret mellan Garphyttan och Örebro till cykelväg och den är mycket trafikerad av cyklister och motionärer, säger Alf Rosberg.

  • Anders Persson