2016-07-01 14:56

2016-07-01 14:56

Diskussion viktig för utveckling

KARLSKOGA/DEGERFORS: Många företagare tvekar att ge kritik till kommunerna

Ungefär var fjärde företagare i Karlskoga och Degerfors kommuner tvekar att framföra klagomål till sina respektive kommuner av rädsla för att det ska påverka deras verksamhet negativt. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet.

Svenskt Näringslivs regionchef Örebro, Karl Hulterström, tycker det är oroande att så många företag inte säger vad de tycker till kommunerna.

– Det är förstås oroande att så många tvekar att framföra vad de tycker. En förutsättning för utveckling är ett öppet diskussionsklimat, säger Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv Örebro.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner innehåller varje år ett par extrafrågor. I år har 31 000 företag svarat på den nya frågan Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?

Nästan hälften

Representanter för Svenskt Näringslivs 21 regionkontor träffar ofta företagare som upplever missnöje med kommunen företaget verkar i, men som inte offentligt vill uttrycka sitt ogillande.

– Tittar vi bara på de som anser att de har kritik att framföra och ser hur många av dem som sen tvekar får vi riktigt höga siffror i många kommuner. Runt 40-50 procent är inte ovanligt. I Degerfors är det nästan hälften, eller 48 procent. För Karlskoga ser det något bättre ut med 35 procent.

Svenskt Näringslivs regionchef Örebro, Karl Hulterström, tycker det är oroande att så många företag inte säger vad de tycker till kommunerna.

– Det är förstås oroande att så många tvekar att framföra vad de tycker. En förutsättning för utveckling är ett öppet diskussionsklimat, säger Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv Örebro.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner innehåller varje år ett par extrafrågor. I år har 31 000 företag svarat på den nya frågan Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?

Nästan hälften

Representanter för Svenskt Näringslivs 21 regionkontor träffar ofta företagare som upplever missnöje med kommunen företaget verkar i, men som inte offentligt vill uttrycka sitt ogillande.

– Tittar vi bara på de som anser att de har kritik att framföra och ser hur många av dem som sen tvekar får vi riktigt höga siffror i många kommuner. Runt 40-50 procent är inte ovanligt. I Degerfors är det nästan hälften, eller 48 procent. För Karlskoga ser det något bättre ut med 35 procent.