2016-06-30 19:43

2016-06-30 19:43

"Riktigt dåligt förslag"

LÄN: Reaktioner från lokala regionpolitiker

Indelningskommitténs förslag om att dela in Sverige i tre regioner möts med blandade känslor från lokala regionpolitiker.

– Det här förslaget är riktigt, riktigt dåligt för både länet och Karlskoga, säger oppositionsrådet Ola Karlsson (M).

– Både Värmland och Örebro län riskerar att hamna i bakvatten. Vi blir båda ytterkantslän. Det kommer att bli väldigt mycket svårare att klara den högspecialiserade sjukvården i Örebro. Det kommer att bli svårare att klara Karlskoga lasarett och akutuppdraget där. Det kommer att bli mycket svårare att jobba för bättre järnväg mellan Oslo, Örebro och Stockholm. Det här förslaget är riktigt dåligt för vårt län, säger Ola Karlsson.

”Det är nödvändigt”

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) är lite mer optimistisk.

– Jag är för större regioner. Det är nödvändigt för Sverige i framtiden när det gäller såväl forskning och utveckling som sjukvård. Men vi tycker att det är synd att Värmland inte är med i det förslag som presenterats. Det hade varit mycket enklare om man hade valt att gå på de sex sjukvårdsregioner som redan finns i Sverige.

Samtidigt påpekar hon att många ledande företrädare i Värmland har sagt att de hellre vill tillhöra Västra Götaland.

– Det är tråkigt för oss i Örebro län, men vi kommer att stå starka tillsammans med de fem andra som ingår i Svealands län.

Ola Karlsson har dock inte gett upp tanken på att få med Värmland.

– Jag kommer att göra mitt bästa för att försöka stoppa det här förslaget för att det är så dåligt, både för oss och för Värmland. Det hade varit mycket bättre att ha med Värmland i samma storregion. Det här förslaget slår sönder ett välfungerande samarbete, säger Ola Karlsson.

”Snabbare järnväg”

– Det vore väldigt bra för både Örebro län och Värmland om vi kunde bygga ihop våra arbetsmarknader mer. För att det ska ske behöver vi en snabbare järnväg mellan Örebro och Oslo. Om Värmland förs över till Västra Götaland har den frågan inget stort intresse för resten av Västra Götaland som mycket hellre kommer att prioritera en järnväg mellan Oslo och Göteborg, säger Ola Karlsson.

– Både Värmland och Örebro län riskerar att hamna i bakvatten. Vi blir båda ytterkantslän. Det kommer att bli väldigt mycket svårare att klara den högspecialiserade sjukvården i Örebro. Det kommer att bli svårare att klara Karlskoga lasarett och akutuppdraget där. Det kommer att bli mycket svårare att jobba för bättre järnväg mellan Oslo, Örebro och Stockholm. Det här förslaget är riktigt dåligt för vårt län, säger Ola Karlsson.

”Det är nödvändigt”

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) är lite mer optimistisk.

– Jag är för större regioner. Det är nödvändigt för Sverige i framtiden när det gäller såväl forskning och utveckling som sjukvård. Men vi tycker att det är synd att Värmland inte är med i det förslag som presenterats. Det hade varit mycket enklare om man hade valt att gå på de sex sjukvårdsregioner som redan finns i Sverige.

Samtidigt påpekar hon att många ledande företrädare i Värmland har sagt att de hellre vill tillhöra Västra Götaland.

– Det är tråkigt för oss i Örebro län, men vi kommer att stå starka tillsammans med de fem andra som ingår i Svealands län.

Ola Karlsson har dock inte gett upp tanken på att få med Värmland.

– Jag kommer att göra mitt bästa för att försöka stoppa det här förslaget för att det är så dåligt, både för oss och för Värmland. Det hade varit mycket bättre att ha med Värmland i samma storregion. Det här förslaget slår sönder ett välfungerande samarbete, säger Ola Karlsson.

”Snabbare järnväg”

– Det vore väldigt bra för både Örebro län och Värmland om vi kunde bygga ihop våra arbetsmarknader mer. För att det ska ske behöver vi en snabbare järnväg mellan Örebro och Oslo. Om Värmland förs över till Västra Götaland har den frågan inget stort intresse för resten av Västra Götaland som mycket hellre kommer att prioritera en järnväg mellan Oslo och Göteborg, säger Ola Karlsson.