2016-06-29 06:00

2016-07-01 07:52

"Man blir jagad"

KARLSKOGA: Attackerande måsar ett problem på Boforsområdet

Måsar som bygger bon uppe på taken på Boforsområdet är ett stort problem.
– Det är stora mängder med mås inne på området och de skitar ner och attackerar folk när måsungarna kommit ut sina bon, säger en person som jobbar inne på området.

Boforsområdet med byggnader med stora tak och närheten till Möckeln gör att måsar blir ett stort problem när de bygger bon inne på området. När sedan äggen kläckts och ungarna springer omkring på marken går måsarna till attack när folk kommer i närheten.

– Det är många tak inne på området och måsarna upplevs som ett stort problem när man ska ta sig till jobbet, säger person som tidningen pratat med. Speciellt hopplöst blir det när ungarna har hoppat ut ur boet. Det händer att man blir jagad flera hundra meter när måsföräldrarna ska skydda sina ungar. Jag har sett att folk från fastighetsbolaget varit upp och plockat bort bon, men det räcker inte.

Boforsområdet med byggnader med stora tak och närheten till Möckeln gör att måsar blir ett stort problem när de bygger bon inne på området. När sedan äggen kläckts och ungarna springer omkring på marken går måsarna till attack när folk kommer i närheten.

– Det är många tak inne på området och måsarna upplevs som ett stort problem när man ska ta sig till jobbet, säger person som tidningen pratat med. Speciellt hopplöst blir det när ungarna har hoppat ut ur boet. Det händer att man blir jagad flera hundra meter när måsföräldrarna ska skydda sina ungar. Jag har sett att folk från fastighetsbolaget varit upp och plockat bort bon, men det räcker inte.