2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Konsertstöd och resebidrag

DEGERFORS: På kultur- och utbildningsnämndens möte

Kultur- och utbildningsnämnden höll nyligen senaste sammanträdet inför sommaren, då de bland annat beslutade köpa stödbiljetter till en höstkonsert.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade nyligen bland annat att stödja Musikkåren med den konsert de arrangerar i oktober, med flöjtisten Göran Markusson, som är soloflöjtist i Gothenburg Wind Orchestra, GWO. Musikkåren hade sökt förlustgaranti för konserten, men det gick inte nämnden med på.

I stället beslutades att stödköpa ett begränsat antal biljetter, som lottas ut bland de anställda.

Lär om Sveafallen

Låt ungdomarna lära sig om Sveafallen genom att erbjuda dem studiebesök med sakkunnig guidning i området, tycker Miljöpartiet i en motion.

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att den avslås, politiken vill inte diktera var skolorna ska göra sina studiebesök. Däremot uppmanar de rektorerna att göra besök i det säregna området.

Multikulturförening

En nystartad förening, Multikulturföreningen, har sökt och beviljats startbidrag av kultur- och utbildningsnämnden. Föreningens mål är att främja integration och inkludering, främja utbyte och bilda nätverk. De får ettusen kronor i startbidrag.

Inget resebidrag

Några pengar till hjälp för bussresan till Oedheim beviljas inte av kultur- och utbildningsnämnden.

Det är Letälvsgillet som önskat resehjälp från kommunen med en tredjedel av kostnaden, det vill säga 20 000 kronor, då de i sommar ska åka till den tyska vänorten för att bland annat delta i 150-årsfirandet av brandkåren i Oedheim. Även Musikkåren ska åka dit, fast i egen buss.

Men nämnden beviljar inget resebidrag då det inom ramen för föreningsbidrag inte finns utrymme för anslag till vänortsutbyte och då den senaste ekonomiska månadsuppföljningen visar på ett underskott på runt en miljon kronor vid årets slut.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade nyligen bland annat att stödja Musikkåren med den konsert de arrangerar i oktober, med flöjtisten Göran Markusson, som är soloflöjtist i Gothenburg Wind Orchestra, GWO. Musikkåren hade sökt förlustgaranti för konserten, men det gick inte nämnden med på.

I stället beslutades att stödköpa ett begränsat antal biljetter, som lottas ut bland de anställda.

Lär om Sveafallen

Låt ungdomarna lära sig om Sveafallen genom att erbjuda dem studiebesök med sakkunnig guidning i området, tycker Miljöpartiet i en motion.

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att den avslås, politiken vill inte diktera var skolorna ska göra sina studiebesök. Däremot uppmanar de rektorerna att göra besök i det säregna området.

Multikulturförening

En nystartad förening, Multikulturföreningen, har sökt och beviljats startbidrag av kultur- och utbildningsnämnden. Föreningens mål är att främja integration och inkludering, främja utbyte och bilda nätverk. De får ettusen kronor i startbidrag.

Inget resebidrag

Några pengar till hjälp för bussresan till Oedheim beviljas inte av kultur- och utbildningsnämnden.

Det är Letälvsgillet som önskat resehjälp från kommunen med en tredjedel av kostnaden, det vill säga 20 000 kronor, då de i sommar ska åka till den tyska vänorten för att bland annat delta i 150-årsfirandet av brandkåren i Oedheim. Även Musikkåren ska åka dit, fast i egen buss.

Men nämnden beviljar inget resebidrag då det inom ramen för föreningsbidrag inte finns utrymme för anslag till vänortsutbyte och då den senaste ekonomiska månadsuppföljningen visar på ett underskott på runt en miljon kronor vid årets slut.