2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Klubbat i bygg- och miljönämnden

DEGERFORS

Klubbat i bygg- och miljönämnden i Degerfors.

Bygg- och miljönämnden i Degerfors beviljade nyligen bygglov för en handikapphiss på utsidan av Stora Vallahallen. Hissen hamnar mellan entrén till Vallahallen och rampen in till matsalen, fast på mark som i detaljplanen markerats som gatumark.

Då det inte finns andra berörda grannar än Degerfors kommun och då entrétrappan och rampen tidigare placerats på prickmarken godtas avvikelsen och bygglov beviljas.

Hissen gör att rörelsehindrade nu även kan ta sig till källarplan, utan att behöva åka runt till baksidan för att där ta sig in.

Återuppbyggnad

Bygglov beviljade nämnden även för nybyggnad av ett enbostadshus i Strömtorp. Huset hamnar närmare spårmitt på förbipasserande järnväg än 30 meter, men då det handlar om återuppbyggnad av ett hus efter brand och då Trafikverket inte hade något emot det så beviljades bygglov.

Nytt café

Boende, hantverk, handel säger detaljplanen och därmed tycker bygg- och miljönämnden att ett café passar in i beskrivningen, varför den person som sökt bygglov för att uppföra ett sådant vid Gamla Björneborgsvägen får det.

På tomten strax ovanför järnvägsbron fanns längre tillbaka i tiden ett hus. Det är en av kommunens så kallade enkronastomter, som förenat med köp innebär att man där måste uppföra en byggnad för stadigvarande verksamhet. Det för att förhindra markspekulation.

Bygg- och miljönämnden i Degerfors beviljade nyligen bygglov för en handikapphiss på utsidan av Stora Vallahallen. Hissen hamnar mellan entrén till Vallahallen och rampen in till matsalen, fast på mark som i detaljplanen markerats som gatumark.

Då det inte finns andra berörda grannar än Degerfors kommun och då entrétrappan och rampen tidigare placerats på prickmarken godtas avvikelsen och bygglov beviljas.

Hissen gör att rörelsehindrade nu även kan ta sig till källarplan, utan att behöva åka runt till baksidan för att där ta sig in.

Återuppbyggnad

Bygglov beviljade nämnden även för nybyggnad av ett enbostadshus i Strömtorp. Huset hamnar närmare spårmitt på förbipasserande järnväg än 30 meter, men då det handlar om återuppbyggnad av ett hus efter brand och då Trafikverket inte hade något emot det så beviljades bygglov.

Nytt café

Boende, hantverk, handel säger detaljplanen och därmed tycker bygg- och miljönämnden att ett café passar in i beskrivningen, varför den person som sökt bygglov för att uppföra ett sådant vid Gamla Björneborgsvägen får det.

På tomten strax ovanför järnvägsbron fanns längre tillbaka i tiden ett hus. Det är en av kommunens så kallade enkronastomter, som förenat med köp innebär att man där måste uppföra en byggnad för stadigvarande verksamhet. Det för att förhindra markspekulation.