2016-06-22 06:00

2016-06-22 06:00

Får bygga hus och uppföra brygga

DEGERFORS: Bygg- och miljönämnd samt länsstyrelsen sa ja

För högt, tyckte grannen. Men planen medger högre byggnader än så varför bygglov beviljades.

En person som sökt bygglov för att uppföra enbostadshus på Västra Möckelnstranden fick bygglov trots att huset placeras lite snett på tomten och då hamnar närmare tomtgränsen än stipulerade 4,5 meter. Av den anledningen har grannarna fått tycka till.

En granne anser att huset som ska uppföras blir för högt och befarar skuggning på sin tomt. Byggnadsnämnden pekar dock på detaljplanen som nyligen antagits som tillåter högre hus än det som ska uppföras.

Brygga

– Såhär i efterhand kan man tycka både bu och bä, men grannen borde ha lagt in en brasklapp när detaljplanen ställdes ut och yttrat sig om det då, säger nämndordförande Torbjörn Holm V.

Holm säger även att just snedplaceringen av huset gör att grannens tomt beskuggas mindre.

Sökanden har dessutom hos länsstyrelsen sökt om och fått beviljat att förstärka sin strandlinje med sten och att uppföra en flytbrygga. Det under förutsättning att förelagda försiktighetsmått, bland annat vad gäller minimerad grumling och massor som inte får komma i kontakt med vattnet, vidtas.

En person som sökt bygglov för att uppföra enbostadshus på Västra Möckelnstranden fick bygglov trots att huset placeras lite snett på tomten och då hamnar närmare tomtgränsen än stipulerade 4,5 meter. Av den anledningen har grannarna fått tycka till.

En granne anser att huset som ska uppföras blir för högt och befarar skuggning på sin tomt. Byggnadsnämnden pekar dock på detaljplanen som nyligen antagits som tillåter högre hus än det som ska uppföras.

Brygga

– Såhär i efterhand kan man tycka både bu och bä, men grannen borde ha lagt in en brasklapp när detaljplanen ställdes ut och yttrat sig om det då, säger nämndordförande Torbjörn Holm V.

Holm säger även att just snedplaceringen av huset gör att grannens tomt beskuggas mindre.

Sökanden har dessutom hos länsstyrelsen sökt om och fått beviljat att förstärka sin strandlinje med sten och att uppföra en flytbrygga. Det under förutsättning att förelagda försiktighetsmått, bland annat vad gäller minimerad grumling och massor som inte får komma i kontakt med vattnet, vidtas.