2016-06-21 17:07

2016-06-21 17:07

Svårt påverka politiker

KARLSKOGA: Nya medborgarundersökningen klar

”Vi förflyttar oss framåt väldigt försiktigt”, säger Åsa Holmberg, kvalitetsstrateg, om den medborgarundersökning som Karlskoga kommun låtit SCB göra. Det betyder något bättre resultat än 2014 men vad gäller möjligheten att påverka är karlskogaborna långtifrån nöjda.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre kategorier. En handlar om hur det är att leva och bo i Karlskoga, den andra vad man tycker om kommunens verksamheter och den tredje undersöker vad medborgarna anser om möjligheterna till inflytande i kommunen.

Jämfört med undersökningen 2014 har index stigit i alla kategorier. I den första från 57 till 58, i den andra från 54 till 57 och i den tredje från 37 till 41. SCB klargör att ett betygsindex under 40 klassas som inte godkänt och att gränsen för nöjd går vid 55 och för att medborgarna ska vara mycket nöjda krävs ett betyg på 75 eller högre.

Det som karlskogaborna är mest nöjda med är vatten och avlopp (86) och räddningstjänsten (80) men även kulturen får ett högt betyg. Ser man till kulturen är kvinnorna mer nöjda än männen men annars är det relativt jämnt i alla ålderskategorier 18-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år och 75-84 år. Den åldersgrupp som är minst nöjd med kulturen återfinns i spannet 25-34 år men även där nås ett index på 62. Mest nöjda är de allra äldsta som sätter ett betygsindex på 73 och det gör ett sammantaget betyg på 70 vilket alltså ligger rätt nära mycket nöjd.

Sämst till, nära gränsen för inte godkänd, är medborgarnas syn på inflytandet i kommunen. Det sammantagna betygsindexet hamnade på 41 men de fyra områden som ingår har alla fått olika betyg. Bäst klarar sig politiker och tjänstemän vad gäller information som får 56 i betygsindex och klarar gränsen för nöjd. Näst bäst är kontakt som får ett betygsindex på 49 och vad gäller förtroende blir betyget 45 medan möjligheten till påverkan får 39 i betyg vilket alltså är detsamma som inte godkänt.

Det är också så SCB sammanfattar läget, förbättringar på frågeområdena Förtroende och Påverkan kan höja helhetsbetyget och bör prioriteras.

Den här medborgarundersökningen genomfördes mellan 16 mars och 11 maj i år. SCB hade skickat ut 1 200 enkäter till personer i åldrarna 18 till 84 och av dessa svarade 42 procent vilket betyder något över 500 personer.

SCB hävdar, med stöd av svaren på enkäten, att 36 procent av medborgarna i Karlskoga starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 25 procent vill avråda från att flytta hit. Det finns för få bostäder och medborgarna är heller inte nöjda med tryggheten. Vad gäller det kommersiella utbudet och fritidsmöjligheter är Karlskogas medborgare mer nöjda än genomsnittet av de 133 kommuner som deltagit i undersökningen men för att betygsindexet ska höjas bör arbetet med bostäder och trygghet prioriteras.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre kategorier. En handlar om hur det är att leva och bo i Karlskoga, den andra vad man tycker om kommunens verksamheter och den tredje undersöker vad medborgarna anser om möjligheterna till inflytande i kommunen.

Jämfört med undersökningen 2014 har index stigit i alla kategorier. I den första från 57 till 58, i den andra från 54 till 57 och i den tredje från 37 till 41. SCB klargör att ett betygsindex under 40 klassas som inte godkänt och att gränsen för nöjd går vid 55 och för att medborgarna ska vara mycket nöjda krävs ett betyg på 75 eller högre.

Det som karlskogaborna är mest nöjda med är vatten och avlopp (86) och räddningstjänsten (80) men även kulturen får ett högt betyg. Ser man till kulturen är kvinnorna mer nöjda än männen men annars är det relativt jämnt i alla ålderskategorier 18-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år och 75-84 år. Den åldersgrupp som är minst nöjd med kulturen återfinns i spannet 25-34 år men även där nås ett index på 62. Mest nöjda är de allra äldsta som sätter ett betygsindex på 73 och det gör ett sammantaget betyg på 70 vilket alltså ligger rätt nära mycket nöjd.

Sämst till, nära gränsen för inte godkänd, är medborgarnas syn på inflytandet i kommunen. Det sammantagna betygsindexet hamnade på 41 men de fyra områden som ingår har alla fått olika betyg. Bäst klarar sig politiker och tjänstemän vad gäller information som får 56 i betygsindex och klarar gränsen för nöjd. Näst bäst är kontakt som får ett betygsindex på 49 och vad gäller förtroende blir betyget 45 medan möjligheten till påverkan får 39 i betyg vilket alltså är detsamma som inte godkänt.

Det är också så SCB sammanfattar läget, förbättringar på frågeområdena Förtroende och Påverkan kan höja helhetsbetyget och bör prioriteras.

Den här medborgarundersökningen genomfördes mellan 16 mars och 11 maj i år. SCB hade skickat ut 1 200 enkäter till personer i åldrarna 18 till 84 och av dessa svarade 42 procent vilket betyder något över 500 personer.

SCB hävdar, med stöd av svaren på enkäten, att 36 procent av medborgarna i Karlskoga starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 25 procent vill avråda från att flytta hit. Det finns för få bostäder och medborgarna är heller inte nöjda med tryggheten. Vad gäller det kommersiella utbudet och fritidsmöjligheter är Karlskogas medborgare mer nöjda än genomsnittet av de 133 kommuner som deltagit i undersökningen men för att betygsindexet ska höjas bör arbetet med bostäder och trygghet prioriteras.