2016-06-21 15:49

2016-06-21 15:49

Riktlinjer för hantering av hästgödsel på gång

KARLSKOGA

Hästägare i Karlskoga kan vänta sig hårdare regler vad gäller gödselhanteringen. I dag är hanteringen nämligen inte alls reglerad, vilket det ska bli ändring på.

Kommunen har startat ett hästgödselprojekt, där man ska se över reglementet vd gäller hanteringen av hästgödsel.

Myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S) förklarar att anledningen är att hanteringen av höstgödsel från fritidshästar inte är reglerat, till skillnad från till exempel lantbruk, där gödselhanteringen är välreglerad.

– Hästägare måste fås att forma rutiner för hanteringen. Helst ska gödseln föras tillbaka till jorden, säger han.

Just nu håller man på att identifiera vilka stall som finns i kommunen och ska senare arbeta fram en modell för hur man ska hantera gödsel från hästar.

I dagsläget har man inventerat området runt Fisksjön, där man har hittat totalt 15 stall med hästar. Resten av kommunen ska också inventeras.

– De som har hästar måste vara medvetna om att de måste ta hand om sin gödsel. I dag är det många som kör den till Mosserud, eller bara låter den ligga, säger Göran Pettersson.

Att en del hästägare är sämre på att ta hand om gödseln än lantbrukare tycker han inte är så konstigt.

– För en jordbrukare är det nödvändigt att ta vara på gödseln, men den som äger fritidshästar är i allmänhet inte intresserad av odlingen, utan har häst för att man vill ha en häst,

Kommunen har startat ett hästgödselprojekt, där man ska se över reglementet vd gäller hanteringen av hästgödsel.

Myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S) förklarar att anledningen är att hanteringen av höstgödsel från fritidshästar inte är reglerat, till skillnad från till exempel lantbruk, där gödselhanteringen är välreglerad.

– Hästägare måste fås att forma rutiner för hanteringen. Helst ska gödseln föras tillbaka till jorden, säger han.

Just nu håller man på att identifiera vilka stall som finns i kommunen och ska senare arbeta fram en modell för hur man ska hantera gödsel från hästar.

I dagsläget har man inventerat området runt Fisksjön, där man har hittat totalt 15 stall med hästar. Resten av kommunen ska också inventeras.

– De som har hästar måste vara medvetna om att de måste ta hand om sin gödsel. I dag är det många som kör den till Mosserud, eller bara låter den ligga, säger Göran Pettersson.

Att en del hästägare är sämre på att ta hand om gödseln än lantbrukare tycker han inte är så konstigt.

– För en jordbrukare är det nödvändigt att ta vara på gödseln, men den som äger fritidshästar är i allmänhet inte intresserad av odlingen, utan har häst för att man vill ha en häst,