2016-06-21 21:29

2016-06-21 21:34

Psykologer och grillplatser

KARLSKOGA: Sista Kommunfullmäktige innan sommaren

Det var sista kommunfullmäktige innan sommarlovet och det var en lugn tillställning. Det hettade till några gånger när det handlade om en förstärkning av psykolog till enheten Barn och unga.

Snöröjningen skapade lite debatt under sista kommunfullmäktige innan sommarlovet. Samhällsbyggnadsnämnden ha velat ha en sexårsbudget i ställer för en treårsbudget för snöröjning och halkbekämpning.

Maria Nyberg (V) ansåg att det var bättre med tre än sex år. Vissa år är det mycket snö och andra ingen snö och att det skulle vara lättare att ha en längre budget.

Tony Ring (M) anser att frågan beror många nämnder och att det handlar om en osäkerhetsfaktor.

– Men problemet är att skulle vi införa en sexårsbudget till en förvaltning så finns det säker andra verksamheter som också vill ha en sexårsbudget och då blir det väldigt svårt med olika budgetregler.

Avslå begäran

– Så Alliansen föreslår att kommunfullmäktige avslår begäran om sexårsbudget.

Urban Jonsson (S) berättar att när han började som politiker så hade kultur och förvaltning en ettårs budget.

– Då sa alla att ha en tvåårsbudget går aldrig och nu har vi en treårsbudget. Så varför inte prova med en sexårsbudget.

Även Inga-Lill Andersson (C) yrkade avslag. Även hon tyckte att det var viktigt att verksamheter har samma regler och hon trodde inte att det blir någon bättre balans i budgeten för att det är sex år.

Fullmäktige gick på kommunstyrelsen beslut om att samhällsbyggnadsnämnden ska få ändra från tre till sexårsbudget för snöröjning och halkbekämpning.

Andra stora frågan väcktes av en motion skriven av Alf Rosberg (M). Den handlade om att tillföra medel till enheten, barn och unga för att rekrytera en psykologresurs.

– Under de år jag suttit i Socialnämnden har jag sett unga personer farit illa. Problem är inte nya och gruppen 13–17-åringar som hamnat snett ökar kraftigt. I dag ligger barn och ungdomspsykiatrin i Region Örebro Län och de har inte tid. Därför borde kommunen ha en tjänst.

Många unga far illa

Majoriteten höll med om att det är tragiskt att det finns unga som inte får hjälp, men att det ligger på regionens bord och inte kommunens. Många ord blev sagda och en del känslosamma inlägg från ledamöter som hade personlig erfarenheter av unga med psykiska problem.

Debatten om psykologer höll på i en timme innan det var dags att rösta. Alf Rosbergs förslag röstades ner och alla i Alliansen reserverade sig mot beslutet till förmån för Alf Rosbergs yrkande.

Andra saker som klubbades eller som blev klargjorda var att Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att starta en begränsad försöksverksamhet med ”Glada tanden”. Ett projekt som ska få bättre tandhälsa bland barnen. Det kommer anläggas en grillplats i Bullerdalen och trafiksituationen vid Nobelhallen och Nobelstadion ska ses över. Det ska tas bort träd, bygga cykelparkering. Röja upp skogsområdet kring Nobelhallen och så ska skyltningen ses över.

Snöröjningen skapade lite debatt under sista kommunfullmäktige innan sommarlovet. Samhällsbyggnadsnämnden ha velat ha en sexårsbudget i ställer för en treårsbudget för snöröjning och halkbekämpning.

Maria Nyberg (V) ansåg att det var bättre med tre än sex år. Vissa år är det mycket snö och andra ingen snö och att det skulle vara lättare att ha en längre budget.

Tony Ring (M) anser att frågan beror många nämnder och att det handlar om en osäkerhetsfaktor.

– Men problemet är att skulle vi införa en sexårsbudget till en förvaltning så finns det säker andra verksamheter som också vill ha en sexårsbudget och då blir det väldigt svårt med olika budgetregler.

Avslå begäran

– Så Alliansen föreslår att kommunfullmäktige avslår begäran om sexårsbudget.

Urban Jonsson (S) berättar att när han började som politiker så hade kultur och förvaltning en ettårs budget.

– Då sa alla att ha en tvåårsbudget går aldrig och nu har vi en treårsbudget. Så varför inte prova med en sexårsbudget.

Även Inga-Lill Andersson (C) yrkade avslag. Även hon tyckte att det var viktigt att verksamheter har samma regler och hon trodde inte att det blir någon bättre balans i budgeten för att det är sex år.

Fullmäktige gick på kommunstyrelsen beslut om att samhällsbyggnadsnämnden ska få ändra från tre till sexårsbudget för snöröjning och halkbekämpning.

Andra stora frågan väcktes av en motion skriven av Alf Rosberg (M). Den handlade om att tillföra medel till enheten, barn och unga för att rekrytera en psykologresurs.

– Under de år jag suttit i Socialnämnden har jag sett unga personer farit illa. Problem är inte nya och gruppen 13–17-åringar som hamnat snett ökar kraftigt. I dag ligger barn och ungdomspsykiatrin i Region Örebro Län och de har inte tid. Därför borde kommunen ha en tjänst.

Många unga far illa

Majoriteten höll med om att det är tragiskt att det finns unga som inte får hjälp, men att det ligger på regionens bord och inte kommunens. Många ord blev sagda och en del känslosamma inlägg från ledamöter som hade personlig erfarenheter av unga med psykiska problem.

Debatten om psykologer höll på i en timme innan det var dags att rösta. Alf Rosbergs förslag röstades ner och alla i Alliansen reserverade sig mot beslutet till förmån för Alf Rosbergs yrkande.

Andra saker som klubbades eller som blev klargjorda var att Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att starta en begränsad försöksverksamhet med ”Glada tanden”. Ett projekt som ska få bättre tandhälsa bland barnen. Det kommer anläggas en grillplats i Bullerdalen och trafiksituationen vid Nobelhallen och Nobelstadion ska ses över. Det ska tas bort träd, bygga cykelparkering. Röja upp skogsområdet kring Nobelhallen och så ska skyltningen ses över.

  • Anders Persson