2016-06-21 15:31

2016-06-21 15:31

Odelbergsfonden hjälper unga studerande

DEGERFORS: Cirka 300 000 kronor i stipendier delas ut varje år

Bruksdisponent Ernst Odelberg på Degerfors Järnverk donerade hela sin förmögenhet till fackföreningarna och bolaget vid sin bortgång. En stiftelse sköter Ernst Odelbergs utbildningsfond och ändamålet är att ge utbildningsbidrag åt barn till anställda inom Outokumpu Stainless AB i Degerfors.

Till årets stipendieutdelning för vårterminen var det 25 studerande som hade lämnat in en ansökan. 24 ansökningar har beviljats och innan midsommar kommer de att få det ekonomiska bidrag som beviljats.

– Vi har en stiftelse inom företaget som heter Ernst Odelbergs utbildningsfond, säger Bjarne Rasmussen IF Metall. Ändamålet är att ge utbildningsbidrag till de anställdas barn som studerar. Antingen på gymnasiet eller till de som bedriver högskolestudier.

Berättigade att söka utbildningsbidragen är de som utbildar sig inom områden som lämpar sig för Outokumpus verksamhet i Degerfors. Även barn som går gymnasieskolans tekniska linjer är välkomna att söka.

– Vi vill stimulera unga att gå utbildningar som passar för bolagets verksamhet, säger Bjarne Rasmussen. Cirka 300 000 kronor delas ut varje år från utbildningsfonden. Det är en bra möjlighet för ungdomarna när de får pengar skattefritt under utbildningstiden.

Erica Öhman Rohlén är personalchef på Outokumpu i Degerfors.

– Det är jätteviktigt att pengarna från utbildningsfonden går till rätt saker, säger Erica Öhman Rohlén. Det är oerhört viktigt att vi stimulerar våra unga att utbilda sig.

För gymnasieelever som ansöker handlar det om 2 200 kronor som delas ut till de som ansöker. När det gäller högskolestuderande är summan cirka 11 000 kronor. Varje enskild som ansöker om utbildningsmedel ur fonden kan få det max tio gånger.

– Vi delar ut de här utbildningsbidragen till midsommar och jul och i dagarna skickar vi ut de stipendier vi beviljat under vårterminen, säger Erica Öhman Rohlén.

Om Ernst Odelberg kan nämnas att han bildade Degerfors IF och Degerfors Musikkår, men under sin tid som bruksdisponent gjorde han allt för att inga fackföreningar skulle bildas. Mot slutet av sitt liv vände det och hela sin förmögenhet donerade han till just fackföreningen och bolaget. Ur det skapades utbildningsfonden där 80 procent av avkastningen delas ut varje år till studerande.

Till årets stipendieutdelning för vårterminen var det 25 studerande som hade lämnat in en ansökan. 24 ansökningar har beviljats och innan midsommar kommer de att få det ekonomiska bidrag som beviljats.

– Vi har en stiftelse inom företaget som heter Ernst Odelbergs utbildningsfond, säger Bjarne Rasmussen IF Metall. Ändamålet är att ge utbildningsbidrag till de anställdas barn som studerar. Antingen på gymnasiet eller till de som bedriver högskolestudier.

Berättigade att söka utbildningsbidragen är de som utbildar sig inom områden som lämpar sig för Outokumpus verksamhet i Degerfors. Även barn som går gymnasieskolans tekniska linjer är välkomna att söka.

– Vi vill stimulera unga att gå utbildningar som passar för bolagets verksamhet, säger Bjarne Rasmussen. Cirka 300 000 kronor delas ut varje år från utbildningsfonden. Det är en bra möjlighet för ungdomarna när de får pengar skattefritt under utbildningstiden.

Erica Öhman Rohlén är personalchef på Outokumpu i Degerfors.

– Det är jätteviktigt att pengarna från utbildningsfonden går till rätt saker, säger Erica Öhman Rohlén. Det är oerhört viktigt att vi stimulerar våra unga att utbilda sig.

För gymnasieelever som ansöker handlar det om 2 200 kronor som delas ut till de som ansöker. När det gäller högskolestuderande är summan cirka 11 000 kronor. Varje enskild som ansöker om utbildningsmedel ur fonden kan få det max tio gånger.

– Vi delar ut de här utbildningsbidragen till midsommar och jul och i dagarna skickar vi ut de stipendier vi beviljat under vårterminen, säger Erica Öhman Rohlén.

Om Ernst Odelberg kan nämnas att han bildade Degerfors IF och Degerfors Musikkår, men under sin tid som bruksdisponent gjorde han allt för att inga fackföreningar skulle bildas. Mot slutet av sitt liv vände det och hela sin förmögenhet donerade han till just fackföreningen och bolaget. Ur det skapades utbildningsfonden där 80 procent av avkastningen delas ut varje år till studerande.