2016-06-21 06:00

2016-06-21 06:00

Nya regler för avfallshämtning

RENHÅLLNING: Ändrar anvisningarna för att förbättra arbetsmiljön

Vi slänger allt mer sopor och det gör att arbetet blir tyngre för renhållningspersonalen. För att minska risken för arbetsmiljöproblem så införs nu några ändringar i kommunens hämtningsanvisningar.

I samarbete med Karlskoga energi och miljö har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram nya anvisningar för avfallshämtning. Tillsammans med kraven och riktlinjerna från bland annat arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall Sverige ska anvisningarna göra arbetsmiljön bättre för renhållningspersonalen.

– I takt med att avfallsmängden ökar så blir det också tyngre och jobbigare för personalen, säger kommunens miljösamordnare Andreas Eriksson.

I anvisningarna tydliggörs fastighetsägarens ansvar. Bland annat handlar det om att villaägare ska placera avfallskärlen vid tomtgränsen, med handtaget utåt och så nära vägen som möjligt, på tömningsdagen. Platsen ska hållas fri från växtlighet och snö och dragvägen ska vara hår och jämn samt med en lutning på maximalt 1:12, men helst inte över 1:20.

– Man vill minska flyttandet och nivåskillnaderna så mycket som möjligt så att det blir lättare, säger Eriksson.

Inom fastigheter ska nivåskillnader, så som trösklar och kantstenar, jämnas ut med hjälp av kilar eller ramper om så är möjligt. I hämtningsanvisningarna specificeras också kraven på hämtnings- och transportvägar.

Vidare anges tio meter som maxavstånd till hämtningsplatsen vid nyinstallation av enskilda avlopp och sughöjden får inte överstiga sex meter. Lock och manlucka får inte väga mer än 15 kg, är locket lätt att dra åt sidan är maxvikten 35 kg.

En annan förändring är att grovavfall, som ställs ut för hämtning, inte får förpackas in sopsäckar. Detta för att undvika att sådant som kan källsorteras slängs. Som grovavfall räknas brännbarn avfall som är skrymmande, så som soffor, sängar och andra möbler.

– Meningen är att vi ska underlätta för de som inte kan köra iväg sådant avfall, men också främja källsortering, säger Eriksson.

Hämtningsanvisningarna finns att läsa på kommunens hemsida och ändringarna träder i kraft den 1 oktober.

I samarbete med Karlskoga energi och miljö har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram nya anvisningar för avfallshämtning. Tillsammans med kraven och riktlinjerna från bland annat arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall Sverige ska anvisningarna göra arbetsmiljön bättre för renhållningspersonalen.

– I takt med att avfallsmängden ökar så blir det också tyngre och jobbigare för personalen, säger kommunens miljösamordnare Andreas Eriksson.

I anvisningarna tydliggörs fastighetsägarens ansvar. Bland annat handlar det om att villaägare ska placera avfallskärlen vid tomtgränsen, med handtaget utåt och så nära vägen som möjligt, på tömningsdagen. Platsen ska hållas fri från växtlighet och snö och dragvägen ska vara hår och jämn samt med en lutning på maximalt 1:12, men helst inte över 1:20.

– Man vill minska flyttandet och nivåskillnaderna så mycket som möjligt så att det blir lättare, säger Eriksson.

Inom fastigheter ska nivåskillnader, så som trösklar och kantstenar, jämnas ut med hjälp av kilar eller ramper om så är möjligt. I hämtningsanvisningarna specificeras också kraven på hämtnings- och transportvägar.

Vidare anges tio meter som maxavstånd till hämtningsplatsen vid nyinstallation av enskilda avlopp och sughöjden får inte överstiga sex meter. Lock och manlucka får inte väga mer än 15 kg, är locket lätt att dra åt sidan är maxvikten 35 kg.

En annan förändring är att grovavfall, som ställs ut för hämtning, inte får förpackas in sopsäckar. Detta för att undvika att sådant som kan källsorteras slängs. Som grovavfall räknas brännbarn avfall som är skrymmande, så som soffor, sängar och andra möbler.

– Meningen är att vi ska underlätta för de som inte kan köra iväg sådant avfall, men också främja källsortering, säger Eriksson.

Hämtningsanvisningarna finns att läsa på kommunens hemsida och ändringarna träder i kraft den 1 oktober.