2016-06-21 15:54

2016-06-21 15:54

"Jag kommer att hängas om jag utlämnas"

KARLSKOGA: Mohammad Karim Karimi har konverterat från islam till kristendomen

Mohammad Karim Karimi lever i Karlskoga med ett utvisningshot hängande över sig. Han har flytt från Afghanistan och under åren i Sverige hittat Jesus och Gud vilket inneburit att han lämnat islam och konverterat till kristendomen. Ett brott i Afghanistan som innebär döden om han utlämnas.

Mohammad Karim Karimi, 32 år, kom till Sverige och Karlskoga i augusti 2013 efter att ha flytt från Afghanistan. Han uppger att han drev en butik som sålde reservdelar till bilar, en butik han ärvt av sin far, i Kabul. En dag kidnappades han av män klädda i polisuniformer, män som styrdes av en parlamentsledamot, och skälet var att pressa honom och hans familj på pengar. Efter 19 dagar i fångenskap fritogs han av afghanska säkerhetsstyrkor och flydde kort därefter, först till Pakistan och sedan vidare till Sverige.

Han har tre gången fått nej till att stanna och det tredje utvisningsbeslutet kom i december 2014. Men nu har han genom sitt ombud lämnat in en ny ansökan om att få stanna eftersom han konverterat till kristendomen.

– De har ropat ut mitt namn från en moské och skulle jag tvingas återvända är det detsamma som dödsstraff. Den som lämnar islam ska hängas till dess döden inträder, säger han och berättar att första gången han klev in i en kyrka var 15 september 2013 när han besökte St Nicolai-kyrkan i Örebro. Efter det har han studerat bibeln och lärt sig mer och mer om kristendomen. Han har insett att kristendomen handlar om kärlek, respekt och fred och ingen kristen dödar någon annan för trons skull.

– Jag kontaktade Paul Henriksson i september 2014 och berättade att jag ville konvertera, säger Mohammad Karim Karimi.

Paul Henriksson, sjukhuspräst i Karlskoga, berättar att de träffas flera gånger eftersom det är en lång och utdragen process att lämna en trosuppfattning för en annan.

– Svenska kyrkan bedriver ingen mission och vi söker inte proselyter bland islam. Men den som är intresserad får jättegärna vända sig till mig eller någon annan i svenska kyrkan så ska vi berätta mer om vad det innebär att vara och leva som en kristen, säger Paul Henriksson.

– Jag brukar också ta upp vilka sociala konsekvenser en konvertering får, både här och i det land dit man kan utvisas om man inte har uppehållstillstånd. Så det är en process som tar tid, understryker Paul Henriksson.

Mohammad Karim Karimi blev medlem i Svenska kyrkan i januari 2015 och döptes den 19 mars i år av Paul Henriksson i Söderkyrkan.

Några dagar innan dess startade Mohammad Karim Karimi en Facebookgrupp under namnet Jesus Truth & Faith som har över 3 000 medlemmar spridda över världen.

– Jesus står för kärlek och fred. Jesus älskar alla. Vi behöver inte döda andra för att visa att vi är goda kristna, säger Mohammad Karim Karimi.

Mohammad Karim Karimi, 32 år, kom till Sverige och Karlskoga i augusti 2013 efter att ha flytt från Afghanistan. Han uppger att han drev en butik som sålde reservdelar till bilar, en butik han ärvt av sin far, i Kabul. En dag kidnappades han av män klädda i polisuniformer, män som styrdes av en parlamentsledamot, och skälet var att pressa honom och hans familj på pengar. Efter 19 dagar i fångenskap fritogs han av afghanska säkerhetsstyrkor och flydde kort därefter, först till Pakistan och sedan vidare till Sverige.

Han har tre gången fått nej till att stanna och det tredje utvisningsbeslutet kom i december 2014. Men nu har han genom sitt ombud lämnat in en ny ansökan om att få stanna eftersom han konverterat till kristendomen.

– De har ropat ut mitt namn från en moské och skulle jag tvingas återvända är det detsamma som dödsstraff. Den som lämnar islam ska hängas till dess döden inträder, säger han och berättar att första gången han klev in i en kyrka var 15 september 2013 när han besökte St Nicolai-kyrkan i Örebro. Efter det har han studerat bibeln och lärt sig mer och mer om kristendomen. Han har insett att kristendomen handlar om kärlek, respekt och fred och ingen kristen dödar någon annan för trons skull.

– Jag kontaktade Paul Henriksson i september 2014 och berättade att jag ville konvertera, säger Mohammad Karim Karimi.

Paul Henriksson, sjukhuspräst i Karlskoga, berättar att de träffas flera gånger eftersom det är en lång och utdragen process att lämna en trosuppfattning för en annan.

– Svenska kyrkan bedriver ingen mission och vi söker inte proselyter bland islam. Men den som är intresserad får jättegärna vända sig till mig eller någon annan i svenska kyrkan så ska vi berätta mer om vad det innebär att vara och leva som en kristen, säger Paul Henriksson.

– Jag brukar också ta upp vilka sociala konsekvenser en konvertering får, både här och i det land dit man kan utvisas om man inte har uppehållstillstånd. Så det är en process som tar tid, understryker Paul Henriksson.

Mohammad Karim Karimi blev medlem i Svenska kyrkan i januari 2015 och döptes den 19 mars i år av Paul Henriksson i Söderkyrkan.

Några dagar innan dess startade Mohammad Karim Karimi en Facebookgrupp under namnet Jesus Truth & Faith som har över 3 000 medlemmar spridda över världen.

– Jesus står för kärlek och fred. Jesus älskar alla. Vi behöver inte döda andra för att visa att vi är goda kristna, säger Mohammad Karim Karimi.