2016-06-21 16:37

2016-06-21 16:37

Begär bortforsling av skrotbilar

DEGERFORS

Sveaskog begär att Degerfors kommun forslar bort två skrotbilar som dumpats på skogsbolagets fastighet Norrboda 5:2, enligt paragraf 18 i förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Den säger att beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas av kommunen, så länge inte fordonet står väg där staten är väghållare.

Skrotbilarna upptäcktes på skogsmarken i början av maj.

Sveaskog har polisanmält dumpningen men vare sig polisen eller skogsbolaget har kunnat få fram information om bilarnas ägare, då det inte finns registreringsskyltar.

En svart bil står på Svartsjöbäcksvägen och en grå på Grässjömarksvägen.

Den säger att beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas av kommunen, så länge inte fordonet står väg där staten är väghållare.

Skrotbilarna upptäcktes på skogsmarken i början av maj.

Sveaskog har polisanmält dumpningen men vare sig polisen eller skogsbolaget har kunnat få fram information om bilarnas ägare, då det inte finns registreringsskyltar.

En svart bil står på Svartsjöbäcksvägen och en grå på Grässjömarksvägen.