2016-06-20 15:26

2016-06-20 15:26

Plan om Grönfeltsgården till granskning

KARLSKOGA

Utvecklingen av Grönfeltsgården fortsätter. Detaljplanen gällande utbyggnad av restaurangen samt en tillfällig byggnad intill har gått vidare till granskning.

Under två veckor i augusti kommer detaljplanen att ställas ut för granskning och kan prövas för antagande av samhällsbyggnadsnämnden i september. Under den tiden kan boende eller fastighetsägare i anslutning till planområdet lämna sina synpunkter, likaså obligatoriska granskningsinstanser så som trafikverket och länsstyrelsen.

Vad gäller byggnationen av ett 15-våningshotell så ska arbetet med detaljplanen inledas under hösten.

Under två veckor i augusti kommer detaljplanen att ställas ut för granskning och kan prövas för antagande av samhällsbyggnadsnämnden i september. Under den tiden kan boende eller fastighetsägare i anslutning till planområdet lämna sina synpunkter, likaså obligatoriska granskningsinstanser så som trafikverket och länsstyrelsen.

Vad gäller byggnationen av ett 15-våningshotell så ska arbetet med detaljplanen inledas under hösten.