2016-06-20 08:48

2016-06-20 08:48

Kyrkoresan till Skottland

Studieresor:

Nu får det vara nog med att betala för andras nöjesresor!

Nyligen kunde man läsa i tidningarna att Karlskoga församlings 37 anställda plus nio politiker rest till Skottland för att studera församlingar och kyrkogårdar.

275 222 kronor kostade resan som enligt kyrkonämndordförande var lärorik. Ja, vad skall hon säga till sitt försvar?

Och vad skall de nio politikerna säga?

Jag ifrågasatte för något år sedan, när man heltidsanställde en informatör. En nätt kostnad på 400 000-500 000, om detta var nödvändigt. Det måste finnas annat att lägga pengarna på.

Nu har jag begärt utträde ur kyrkan, tillsammans med min hustru. De 4 000 kronor vi sparar per år, kan vi utöka bidragen till Barncancerfonden, Hjärt- och lungsjuka med flera organisationer.

Leif Fredriksson

Nu får det vara nog med att betala för andras nöjesresor!

Nyligen kunde man läsa i tidningarna att Karlskoga församlings 37 anställda plus nio politiker rest till Skottland för att studera församlingar och kyrkogårdar.

275 222 kronor kostade resan som enligt kyrkonämndordförande var lärorik. Ja, vad skall hon säga till sitt försvar?

Och vad skall de nio politikerna säga?

Jag ifrågasatte för något år sedan, när man heltidsanställde en informatör. En nätt kostnad på 400 000-500 000, om detta var nödvändigt. Det måste finnas annat att lägga pengarna på.

Nu har jag begärt utträde ur kyrkan, tillsammans med min hustru. De 4 000 kronor vi sparar per år, kan vi utöka bidragen till Barncancerfonden, Hjärt- och lungsjuka med flera organisationer.

Leif Fredriksson