2016-06-20 20:57

2016-06-20 20:57

Budgetramar fastställda

DEGERFORS: Sista fullmäktigemötet innan sommaren avklarat på 41 minuter

Budgetramarna för 2017 i Degerfors började diskuteras i mars och vid måndagens sammanträde i kommunfullmäktige klubbades både budgeten för driften och investeringar igenom utan diskussioner.

Antalet invånare har ökat i Degerfors de senaste tre åren och är en bidragande anledning till att kommunens ekonomi är god.

– Budgetramarna började vi att diskutera i mars och vi kan nu konstatera att kommunens ekonomi aldrig varit bättre än nu, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson. Detta beror bland annat på en ökning av invånarantalet de senaste tre åren. Men vi tillämpar ändå en försiktighet då vi inte vet vad om Decemberöverenskommelsen blir som det planerats.

Roland Halvarsson säger vidare att det varit en stor enighet i beslutsapparaten när det gäller budget ramarna för 2017.

– När det gäller ramarna för investeringar har vi för 2017 knappt 22 miljoner kronor och då är vi tillbaka där vi ska vara, säger Roland Halvarsson. Några år tidigare nu har vi legat högt då vi bland annat haft krav från Svenska fotbollsförbundet att bygga om Stora Valla. Vi har även investerat pengar i den nya brandstationen.

MP:s motion från Björn Nordenhaag om att Degerfors ska vara en föregångare på miljösidan om att installera solceller på Folkets hus i första hand och därefter på andra kommunala fastigheter där det är lämpligt, fick ett svar.

Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag, att vid omläggning av tak på kommunala byggnader ska det alltid utredas om byggnation av solceller är ett lämpligt alternativ.

Fullmäktige avslutades mad kaffe och tårta och en önskan om en trevlig sommar.

Antalet invånare har ökat i Degerfors de senaste tre åren och är en bidragande anledning till att kommunens ekonomi är god.

– Budgetramarna började vi att diskutera i mars och vi kan nu konstatera att kommunens ekonomi aldrig varit bättre än nu, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson. Detta beror bland annat på en ökning av invånarantalet de senaste tre åren. Men vi tillämpar ändå en försiktighet då vi inte vet vad om Decemberöverenskommelsen blir som det planerats.

Roland Halvarsson säger vidare att det varit en stor enighet i beslutsapparaten när det gäller budget ramarna för 2017.

– När det gäller ramarna för investeringar har vi för 2017 knappt 22 miljoner kronor och då är vi tillbaka där vi ska vara, säger Roland Halvarsson. Några år tidigare nu har vi legat högt då vi bland annat haft krav från Svenska fotbollsförbundet att bygga om Stora Valla. Vi har även investerat pengar i den nya brandstationen.

MP:s motion från Björn Nordenhaag om att Degerfors ska vara en föregångare på miljösidan om att installera solceller på Folkets hus i första hand och därefter på andra kommunala fastigheter där det är lämpligt, fick ett svar.

Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag, att vid omläggning av tak på kommunala byggnader ska det alltid utredas om byggnation av solceller är ett lämpligt alternativ.

Fullmäktige avslutades mad kaffe och tårta och en önskan om en trevlig sommar.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.