2016-06-15 06:00

2016-06-15 06:00

Föreslår att kollektivtrafikavtal skrivs på

DEGERFORS: Fler pendlingsmöjligheter med utökade turer

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade nyligen att föreslå kommunstyrelsen att skriva på avtalet för kollektivtrafik i västra länsdelen, med start i mitten av augusti.

Det nya trafikeringsförslaget, som går under namnet Merkoll, för västra länsdelen ska som bekant sjösättas i augusti. Det blir lagom till skolstarten då skolskjutsarna till stor del kommer ersättas av linjetrafiken.

Degerfors kommunstyrelse har avvaktat att skriva på något avtal då de ställde vissa villkor, vilka de i stort nu fått igenom om än inte helt.

– Det går inte få några förbindelser från Trafikverkets sida vad gäller hållplatser, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

– Vi förstod att det skulle bli svårt att få garantier från Trafikverket, att de åtar sig att genomföra nödvändiga infrastrukturåtgärder på det statliga vägnätet. Men vi har dialog med dem och länstrafiken om att säkra upp hållplatser. Kommunstyrelsen beslutade också om de hållplatser som är på våra vägnät, att de ska byggas ut allteftersom, för processen har varit så sen, säger kommunens kollektivtrafikansvarige Sören Hedberg.

Ser bra ut

Tidtabeller har inte skickats ut än, men kommunstyrelsen och Sören Hedberg har fått se det senaste utkastet och enligt Hedberg ser det bättre ut än det gjorde tidigare.

Hedberg nämner bland annat att de åtta turer som hade föreslagits gå på Kosia växt till tio turer och dessutom kommer de gå upp via Strömtorp, en tur som tidigare var borttagen.

Mot Laxå kommer det gå sex turer.

Ändring i förslaget blev det vad gäller turen över Fågelåsen och även den från Lämås.

– Det skulle gå en linje från Lämås upp mot Åtorp och Degerfors, men det finns ingenstans för stora bussar att vända i Lämås. Därför kommer det med all säkerhet gå kommunala skolskjutsar som det vart tidigare på den sträckan, säger Hedberg och fortsätter:

– Den buss som tidigare skulle utgå från Fågelåsen och via Åtorp mot Degerfors, kommer i stället att utgå från Svartå, via Fågelåsen till Åtorp.

Önskvärd tågsatsning

Hedberg tycker det känns bra, men att det hade varit än bättre om även den tidigare föreslagna tågsatsningen med dubbelturer mellan Örebro och Karlstad samt Karlstad-Oslo hade gått igenom.

– Vi hade med det i vårt yttrande till trafikförsörjningsprogrammet, att det är viktigt att vi har bra anslutningar mellan tåg och buss. Sen är det inte alltid lätt att få till en samordning mellan tåg- och bussoperatörer, det är inte bra som det ser ut i dag, säger Hedberg.

Den utbyggda trafiken kommer att träda i kraft 14 augusti och ett par dagar senare, den 16 augusti håller länstrafiken torgmöten i Degerfors och Karlskoga för att svara på frågor om den nya trafiken.

Det nya trafikeringsförslaget, som går under namnet Merkoll, för västra länsdelen ska som bekant sjösättas i augusti. Det blir lagom till skolstarten då skolskjutsarna till stor del kommer ersättas av linjetrafiken.

Degerfors kommunstyrelse har avvaktat att skriva på något avtal då de ställde vissa villkor, vilka de i stort nu fått igenom om än inte helt.

– Det går inte få några förbindelser från Trafikverkets sida vad gäller hållplatser, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

– Vi förstod att det skulle bli svårt att få garantier från Trafikverket, att de åtar sig att genomföra nödvändiga infrastrukturåtgärder på det statliga vägnätet. Men vi har dialog med dem och länstrafiken om att säkra upp hållplatser. Kommunstyrelsen beslutade också om de hållplatser som är på våra vägnät, att de ska byggas ut allteftersom, för processen har varit så sen, säger kommunens kollektivtrafikansvarige Sören Hedberg.

Ser bra ut

Tidtabeller har inte skickats ut än, men kommunstyrelsen och Sören Hedberg har fått se det senaste utkastet och enligt Hedberg ser det bättre ut än det gjorde tidigare.

Hedberg nämner bland annat att de åtta turer som hade föreslagits gå på Kosia växt till tio turer och dessutom kommer de gå upp via Strömtorp, en tur som tidigare var borttagen.

Mot Laxå kommer det gå sex turer.

Ändring i förslaget blev det vad gäller turen över Fågelåsen och även den från Lämås.

– Det skulle gå en linje från Lämås upp mot Åtorp och Degerfors, men det finns ingenstans för stora bussar att vända i Lämås. Därför kommer det med all säkerhet gå kommunala skolskjutsar som det vart tidigare på den sträckan, säger Hedberg och fortsätter:

– Den buss som tidigare skulle utgå från Fågelåsen och via Åtorp mot Degerfors, kommer i stället att utgå från Svartå, via Fågelåsen till Åtorp.

Önskvärd tågsatsning

Hedberg tycker det känns bra, men att det hade varit än bättre om även den tidigare föreslagna tågsatsningen med dubbelturer mellan Örebro och Karlstad samt Karlstad-Oslo hade gått igenom.

– Vi hade med det i vårt yttrande till trafikförsörjningsprogrammet, att det är viktigt att vi har bra anslutningar mellan tåg och buss. Sen är det inte alltid lätt att få till en samordning mellan tåg- och bussoperatörer, det är inte bra som det ser ut i dag, säger Hedberg.

Den utbyggda trafiken kommer att träda i kraft 14 augusti och ett par dagar senare, den 16 augusti håller länstrafiken torgmöten i Degerfors och Karlskoga för att svara på frågor om den nya trafiken.

Villkoren

Villkoren kommunstyrelsen fick igenom var att länstrafiken presenterar ett slutgiltigt förslag på linjedragning och tidtabell för linjelagda skolskjutsar och att i avtalstexten få med, att förändringar i trafikens omfattning under avtalsperioden ska ske i samråd med kommunen.