2016-06-14 16:26

2016-06-14 16:26

Slut med kvällsöppet på Ugglan

BARNOMSORG: Vill använda förskolepersonalen mer effektivt

På förskolan Ugglan har man erbjudit kvällsöppet, men det är det snart slut med.
– Efterfrågan har inte varit så stor, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Det var hösten 2014 som man började erbjuda längre öppettider på förskolan Ugglan, för att föräldrar som arbetade sent skulle kunna låta sina barn gå där. I dagsläget kan man hämta sina barn så sent som 19:30.

Men efterfrågan på de platserna har inte varit särskilt stor.

– Det är bara mellan två och fyra stycken som har använt sig av den här möjligheten, säger förvaltningschef Per Blom.

Därför har man bestämt att slopa den utökade öppettiden. De barn som drabbas av beslutet får flytta till förskolan Humlan, som har öppet dygnet runt.

Mer effektivt

Även om barnen bara har behov av sena kvällar någon gång ibland kommer de att få tillbringa alla dagar på Humlan.

– Det blir på Humlan de får sin plats, även dagtid, konstaterar Yvonne Nilsson som poängterar att de båda förskolorna ligger relativt nära varandra.

– Humlan får åtta kvällsöppetplatser. Vi bedömer att det ska räcka, säger Per Blom.

Förändringen kommer att införas till hösten och innebär enligt Yvonne Nilsson att man kan använda sin förskolepersonal mer effektivt än nu.

– Men beslutet är inte hugget i sten. Det är efterfrågan som styr och just nu är efterfrågan inte så stor, säger hon.

Det var hösten 2014 som man började erbjuda längre öppettider på förskolan Ugglan, för att föräldrar som arbetade sent skulle kunna låta sina barn gå där. I dagsläget kan man hämta sina barn så sent som 19:30.

Men efterfrågan på de platserna har inte varit särskilt stor.

– Det är bara mellan två och fyra stycken som har använt sig av den här möjligheten, säger förvaltningschef Per Blom.

Därför har man bestämt att slopa den utökade öppettiden. De barn som drabbas av beslutet får flytta till förskolan Humlan, som har öppet dygnet runt.

Mer effektivt

Även om barnen bara har behov av sena kvällar någon gång ibland kommer de att få tillbringa alla dagar på Humlan.

– Det blir på Humlan de får sin plats, även dagtid, konstaterar Yvonne Nilsson som poängterar att de båda förskolorna ligger relativt nära varandra.

– Humlan får åtta kvällsöppetplatser. Vi bedömer att det ska räcka, säger Per Blom.

Förändringen kommer att införas till hösten och innebär enligt Yvonne Nilsson att man kan använda sin förskolepersonal mer effektivt än nu.

– Men beslutet är inte hugget i sten. Det är efterfrågan som styr och just nu är efterfrågan inte så stor, säger hon.