2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Oenighet om lösning för kommunchef

DEGERFORS: Votering och reservationer i kommunstyrelsen

Frågan om långvarig kommunchefslösning i Degerfors kommun ledde till omröstning och reservationer i kommunstyrelsen.

Sedan 2011 finns i Degerfors en kommunchefsgrupp som delat kommunchefsuppdraget med andra chefsuppdrag. Konstellationen i gruppen har ändrats och för tillfället består gruppen endast av två, ekonomichefen och kanslichefen, i en tidsbegränsad lösning.

Nyligen beslutade kommunstyrelsen om hur den långsiktiga lösningen ska se ut. Tre alternativ har det förts diskussioner runt och det alternativ man klubbade igenom var det arbetsutskottet redan förordat. Det i sin tur ledde först till omröstning och därefter reservationer.

S-förslaget

Socialdemokraterna yrkade, som de gjort hela tiden, att en renodlad kommunchefstjänst ska tillsättas och då genom att man rekryterar någon utifrån.

– Vi har väldigt många bra medarbetare i kommunen men för deras och andras skull är det bra om det anställs en chef utifrån sin kompetens. Därför tycker vi att man ska annonsera ut och rekrytera så att alla söker utifrån samma villkor, förklarar oppositionsrådet Annika Engelbrektsson S.

S ville dessutom inte återbesätta tjänsten som näringslivschef, utan plocka bort näringslivsavdelningen och låta deras verksamhet gå in under befintlig verksamhet på befintliga avdelningar.

– Näringslivsavdelningen är inte så stor, så vi tror inte det behöver vara en speciell chef för den, säger Engelbrektsson.

Votering

S-förslaget ställdes mot förslaget att låta nuvarande ekonomichef gå in som kommunchef på halvtid och i sin tur tillsätta en biträdande kommunchef, som avlastar arbetsbördan.

Omröstningen blev jämn. Fyra socialdemokrater och en centerpartist röstade på S-förslaget medan sex vänsterpartister röstade för det andra förslaget.

S och C reserverade sig.

Sedan 2011 finns i Degerfors en kommunchefsgrupp som delat kommunchefsuppdraget med andra chefsuppdrag. Konstellationen i gruppen har ändrats och för tillfället består gruppen endast av två, ekonomichefen och kanslichefen, i en tidsbegränsad lösning.

Nyligen beslutade kommunstyrelsen om hur den långsiktiga lösningen ska se ut. Tre alternativ har det förts diskussioner runt och det alternativ man klubbade igenom var det arbetsutskottet redan förordat. Det i sin tur ledde först till omröstning och därefter reservationer.

S-förslaget

Socialdemokraterna yrkade, som de gjort hela tiden, att en renodlad kommunchefstjänst ska tillsättas och då genom att man rekryterar någon utifrån.

– Vi har väldigt många bra medarbetare i kommunen men för deras och andras skull är det bra om det anställs en chef utifrån sin kompetens. Därför tycker vi att man ska annonsera ut och rekrytera så att alla söker utifrån samma villkor, förklarar oppositionsrådet Annika Engelbrektsson S.

S ville dessutom inte återbesätta tjänsten som näringslivschef, utan plocka bort näringslivsavdelningen och låta deras verksamhet gå in under befintlig verksamhet på befintliga avdelningar.

– Näringslivsavdelningen är inte så stor, så vi tror inte det behöver vara en speciell chef för den, säger Engelbrektsson.

Votering

S-förslaget ställdes mot förslaget att låta nuvarande ekonomichef gå in som kommunchef på halvtid och i sin tur tillsätta en biträdande kommunchef, som avlastar arbetsbördan.

Omröstningen blev jämn. Fyra socialdemokrater och en centerpartist röstade på S-förslaget medan sex vänsterpartister röstade för det andra förslaget.

S och C reserverade sig.