2016-06-14 16:25

2016-06-14 16:26

Mer flexibelt på förskolan för 15-timmarsbarn

BARNOMSORG: Beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Från och med i höst ska föräldrar till 15-timmarsbarn i viss mån själva kunna bestämma när de ska lämna sina barn på förskolan.
– Nu ökar vi servicen, konstaterar förvaltningschef Per Blom.

Vid Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde fattade man beslut om ökad flexibilitet för så kallade 15-timmarsbarn.

Bakgrunden är rätten till barnomsorg. Den rätten innebär bland annat att från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska barnet erbjudas avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året.

Handlar det om barn som har fyllt ett år ska de erbjudas förskola om deras föräldrar arbetar eller studerar. Även barn till arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med annat barn i familjen har rätt till minst 15 timmars barnomsorg i veckan.

I Karlskoga har man valt att fördela dessa 15 timmar på tisdagar, onsdagar och torsdagar, fem timmar per dag.

– Tidigare har det varit 8:30 till 13:30 som gällt. Nu ökar vi servicen på det sättet att föräldrarna själva får välja när de vill lämna barnen, mellan klockan 8 och 9. Det här är inget tvång, det är ett erbjudande, betonar Per Blom.

Men det är fortfarande fem timmar per dag som gäller, så om man lämnar sitt barn klockan 8 ska man hämta det igen klockan 13.

En anledning till nyordningen är skolstartstiden kommer att vara olika på olika skolor i höst.

– Därför behöver vi vara mer flexibla, säger Per Blom.

Vid Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde fattade man beslut om ökad flexibilitet för så kallade 15-timmarsbarn.

Bakgrunden är rätten till barnomsorg. Den rätten innebär bland annat att från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska barnet erbjudas avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året.

Handlar det om barn som har fyllt ett år ska de erbjudas förskola om deras föräldrar arbetar eller studerar. Även barn till arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med annat barn i familjen har rätt till minst 15 timmars barnomsorg i veckan.

I Karlskoga har man valt att fördela dessa 15 timmar på tisdagar, onsdagar och torsdagar, fem timmar per dag.

– Tidigare har det varit 8:30 till 13:30 som gällt. Nu ökar vi servicen på det sättet att föräldrarna själva får välja när de vill lämna barnen, mellan klockan 8 och 9. Det här är inget tvång, det är ett erbjudande, betonar Per Blom.

Men det är fortfarande fem timmar per dag som gäller, så om man lämnar sitt barn klockan 8 ska man hämta det igen klockan 13.

En anledning till nyordningen är skolstartstiden kommer att vara olika på olika skolor i höst.

– Därför behöver vi vara mer flexibla, säger Per Blom.