2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Allt fler med stödbehov

DEGERFORS: Lavinartad ökning av psykisk ohälsa och försörjningsstödskostnader

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat lavinartat i Degerfors kommun senaste året från att ha varit sjunkande. Det gör ett minus i kommunkassan på ungefär hundratusen kronor i månaden jämfört med budgeterat i år.

– Det är lite svårt att se förklaringarna till ökningen. En är att här är billiga fastigheter som köps upp av personer på andra orter, som sen hyr ut till familjer som inte kan betala för sig, berättar socialchef Ingmar Ångman och tillägger:

– Det handlar om privata villor eller mindre hyresfastigheter som hyrs ut till familjer som finns i Sverige, men där en del av dem kanske har annan härkomst.

Ingen sjukpenning

En annan förklaring är svårigheter på rehab-sidan, då allt fler sjuka inte är berättigade till sjukpenning.

– Man måste ha jobbat en viss tid för att ha rätt till sjukpenning och så är det inte för många här, förklarar Ångman.

Det handlar om missbruksproblematik, om psykiska- och fysiska funktionsnedsättningar. En del skulle kunna ta ett jobb direkt medan andra har stort behov av hjälp och står långt från arbetsmarknaden.

– Då är det aktörer som inte vi styr över, säger socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman V och tillägger:

– Däremot ser vi goda resultat på de insatser vi gör inom kommunen på arbetsmarknadsenheten och ihop med Finsam och Arbetsförmedlingen med mottagnings- och coachingteam.

Psykisk ohälsa

Ingmar Ångman konstaterar också att det inte hjälper om arbetsmarknaden skulle bli bättre, så länge de personer det gäller inte är i stånd att gå ut i arbete.

– Den psykiska ohälsan har ökat lavinartat. Men utvecklingen de senaste åren är att det inte är de klassiska psykiska sjukdomarna, som schizofreni och så utan ångesttillstånd, adhd, autism alltså det vi kallar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Ångman.

– För de här människorna vore kanske det bästa om de fick ett jobb, men i stället hamnar de allt längre vid sidan av. Det blir negativa spiraler. Psykiatrin har dessutom kapacitetsbrist, även om de gör allt de kan klarar de inte riktigt av att leverera vad som behövs, säger han vidare.

Kartläggs

Anita Bohlin-Neuman nämner utredningsunderlaget Instrument X, som hon lovordar. Det används för att kartlägga klientens behov av hjälp för att komma ut i arbete.

Om prognosen infrias befarar man kostnader för försörjningsstödet på 12 miljoner kronor i år, eller en miljon i månaden.

– Det är lite svårt att se förklaringarna till ökningen. En är att här är billiga fastigheter som köps upp av personer på andra orter, som sen hyr ut till familjer som inte kan betala för sig, berättar socialchef Ingmar Ångman och tillägger:

– Det handlar om privata villor eller mindre hyresfastigheter som hyrs ut till familjer som finns i Sverige, men där en del av dem kanske har annan härkomst.

Ingen sjukpenning

En annan förklaring är svårigheter på rehab-sidan, då allt fler sjuka inte är berättigade till sjukpenning.

– Man måste ha jobbat en viss tid för att ha rätt till sjukpenning och så är det inte för många här, förklarar Ångman.

Det handlar om missbruksproblematik, om psykiska- och fysiska funktionsnedsättningar. En del skulle kunna ta ett jobb direkt medan andra har stort behov av hjälp och står långt från arbetsmarknaden.

– Då är det aktörer som inte vi styr över, säger socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman V och tillägger:

– Däremot ser vi goda resultat på de insatser vi gör inom kommunen på arbetsmarknadsenheten och ihop med Finsam och Arbetsförmedlingen med mottagnings- och coachingteam.

Psykisk ohälsa

Ingmar Ångman konstaterar också att det inte hjälper om arbetsmarknaden skulle bli bättre, så länge de personer det gäller inte är i stånd att gå ut i arbete.

– Den psykiska ohälsan har ökat lavinartat. Men utvecklingen de senaste åren är att det inte är de klassiska psykiska sjukdomarna, som schizofreni och så utan ångesttillstånd, adhd, autism alltså det vi kallar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Ångman.

– För de här människorna vore kanske det bästa om de fick ett jobb, men i stället hamnar de allt längre vid sidan av. Det blir negativa spiraler. Psykiatrin har dessutom kapacitetsbrist, även om de gör allt de kan klarar de inte riktigt av att leverera vad som behövs, säger han vidare.

Kartläggs

Anita Bohlin-Neuman nämner utredningsunderlaget Instrument X, som hon lovordar. Det används för att kartlägga klientens behov av hjälp för att komma ut i arbete.

Om prognosen infrias befarar man kostnader för försörjningsstödet på 12 miljoner kronor i år, eller en miljon i månaden.