2016-06-13 20:29

2016-06-13 20:29

"Vi har fått beröm av facken"

AVDELNING Q: Jennie Liling Ståhl, områdeschef:

Arbetet med bemanningen på förlossningsavdelningarna i Örebro och Karlskoga startade i september i fjol direkt efter semestern. Det säger Jennie Liling Ståhl, chef för Område opererande och onkologi, som själv tillträdde sin chefstjänst 1 januari i år.

– Bland de första uppgifter jag fick var att se till att sommaren måste lösas. Det var ett arbete som påbörjades i september eftersom fjolårets sommar var tuff. Så fick det inte bli en gång till och därför sattes arbetet med nästa sommars bemanning igång direkt, säger Jennie Liling Ståhl.

Det är Jennie Liling Ståhls svar på frågan vem som först sade orden nu stänger vi i Karlskoga, en fråga som Britt Larsson, barnmorska på avdelning Q i Karlskoga, försökt få svar på sedan i januari.

Arbetet hade alltså startat under hösten och var långt gånget när Jennie Liling Ståhl tillträdde sin tjänst. Förslaget att stänga avdelning Q lades fram 20 januari, 20 dagar efter att Jennie Liling Ståhl men även Ingrid Strandman, länsverksamhetschefen, tillträtt sina respektive tjänster.

Det kan vara på sin plats med en kort beskrivning av hierarkin på tjänstemannasidan. Regiondirektör Rickard Simonsson är högste tjänsteman och under regiondirektören finns fem områden. Ett är hälso- och sjukvård där hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson sitter i toppen. Hälso- och sjukvård är i sin tur uppdelat i tio förvaltningar eller områden där ett är Opererande och onkologi som har Jennie Liling Ståhl som områdeschef och i detta område återfinns alltså avdelning Q. Men under Jennie Liling Ståhl men över avdelning Q finns Ingrid Strandman som länsverksamhetschef. Det kan inom parentes tilläggas att Karlskoga lasarett är upptaget som ett av dessa tio områden.

Några av alla dessa chefer har tidigare uttalat sig i BB-frågan.

– Den nye länsverksamhetschefen fick i uppdrag att ta fram en lösning, säger Jennie Liling Ståhl.

Varför diskuterades det aldrig alternativa lösningar?

– Det hade gjorts en väldigt god risk och konsekvensanalys av ledningen. Av den framgår vad som händer om vi gör på det sättet eller om vi gör på ett annat sätt, svarar Jennie Liling Ståhl och menar med ledningen Ingrid Strandman och hennes medarbetare.

– Det förslag vi lade var förankrat hos facken som var väldigt nöjda med hanteringen av frågan. Vi fick beröm för ett väldigt grundligt arbete, fortsätter Jennie Liling Ståhl och berättar att representanter för Kommunal och Vårdförbundet ingår i samrådsgruppen.

– De var nöjda och tyckte att arbetet var grundligt och att man försökt täcka in alla alternativ, tillägger Jennie Liling Ståhl och betonar att ledningen inte ville ha det som förra sommaren. Det var inget alternativ understryker hon och berättar att många då flyttade sin sommarsemester vilket innebar att underbemanningen drogs ut och gjorde det tufft hela hösten.

Så när bemanningen på förlossningen i Örebro inte var löst denna sommar blev alternativet att stänga avdelning Q och låta personalen där pendla till Örebro konstaterar Jennie Liling Ståhl.

– Kravet på specialistutbildad personal innebär att vi inte kan stänga på USÖ. Karlskoga kan ta alla normala födslar men alla andra ska hit och därför måste vi hitta ett helhetsgrepp, säger Jennie Liling Ståhl.

– Alla ska hjälpas åt och vi har gått in för att få till ett bra schema. Därför ser jag fram emot en höst med bra bemanning på båda orterna, tillägger Jennie Liling Ståhl.

Stängningen innebär att cirka 70 födslar flyttas till Örebro. Finns det utrymme att ta emot dem?

– Vissa dagar är det en topp, andra är det lugnare. Men det bör finnas utrymme att ta hand om dem vid god bemanning, svarar Jennie Liling Ståhl och räknar ut att 70 födslar motsvarar ungefär 1,2 födsel per dag som avdelning Q är stängd.

Avdelning Q hjälpe USÖ med 13 kejsarsnitt förra sommaren när kapaciteten inte räckte till. Är den bättre i år?

– När det är bättre bemanning här finns det plats, svarar Jennie Liling Ståhl.

Är det ett arbetsmiljöproblem att tvinga folk pendla till jobbet?

– Nej, det kan jag faktiskt inte se. Vi har folk som frivilligt bor i Örebro och jobbar i Karlskoga och tvärtom. Vi har dessutom relativt korta avstånd med fyra mil åt alla håll vilket är mycket bra jämfört med Stockholm.

– Det är en stabil och bra planerad verksamhet och vi kan heller inte se några oöverstigliga avstånd, avrundar Jennie Liling Ståhl.

– Bland de första uppgifter jag fick var att se till att sommaren måste lösas. Det var ett arbete som påbörjades i september eftersom fjolårets sommar var tuff. Så fick det inte bli en gång till och därför sattes arbetet med nästa sommars bemanning igång direkt, säger Jennie Liling Ståhl.

Det är Jennie Liling Ståhls svar på frågan vem som först sade orden nu stänger vi i Karlskoga, en fråga som Britt Larsson, barnmorska på avdelning Q i Karlskoga, försökt få svar på sedan i januari.

Arbetet hade alltså startat under hösten och var långt gånget när Jennie Liling Ståhl tillträdde sin tjänst. Förslaget att stänga avdelning Q lades fram 20 januari, 20 dagar efter att Jennie Liling Ståhl men även Ingrid Strandman, länsverksamhetschefen, tillträtt sina respektive tjänster.

Det kan vara på sin plats med en kort beskrivning av hierarkin på tjänstemannasidan. Regiondirektör Rickard Simonsson är högste tjänsteman och under regiondirektören finns fem områden. Ett är hälso- och sjukvård där hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson sitter i toppen. Hälso- och sjukvård är i sin tur uppdelat i tio förvaltningar eller områden där ett är Opererande och onkologi som har Jennie Liling Ståhl som områdeschef och i detta område återfinns alltså avdelning Q. Men under Jennie Liling Ståhl men över avdelning Q finns Ingrid Strandman som länsverksamhetschef. Det kan inom parentes tilläggas att Karlskoga lasarett är upptaget som ett av dessa tio områden.

Några av alla dessa chefer har tidigare uttalat sig i BB-frågan.

– Den nye länsverksamhetschefen fick i uppdrag att ta fram en lösning, säger Jennie Liling Ståhl.

Varför diskuterades det aldrig alternativa lösningar?

– Det hade gjorts en väldigt god risk och konsekvensanalys av ledningen. Av den framgår vad som händer om vi gör på det sättet eller om vi gör på ett annat sätt, svarar Jennie Liling Ståhl och menar med ledningen Ingrid Strandman och hennes medarbetare.

– Det förslag vi lade var förankrat hos facken som var väldigt nöjda med hanteringen av frågan. Vi fick beröm för ett väldigt grundligt arbete, fortsätter Jennie Liling Ståhl och berättar att representanter för Kommunal och Vårdförbundet ingår i samrådsgruppen.

– De var nöjda och tyckte att arbetet var grundligt och att man försökt täcka in alla alternativ, tillägger Jennie Liling Ståhl och betonar att ledningen inte ville ha det som förra sommaren. Det var inget alternativ understryker hon och berättar att många då flyttade sin sommarsemester vilket innebar att underbemanningen drogs ut och gjorde det tufft hela hösten.

Så när bemanningen på förlossningen i Örebro inte var löst denna sommar blev alternativet att stänga avdelning Q och låta personalen där pendla till Örebro konstaterar Jennie Liling Ståhl.

– Kravet på specialistutbildad personal innebär att vi inte kan stänga på USÖ. Karlskoga kan ta alla normala födslar men alla andra ska hit och därför måste vi hitta ett helhetsgrepp, säger Jennie Liling Ståhl.

– Alla ska hjälpas åt och vi har gått in för att få till ett bra schema. Därför ser jag fram emot en höst med bra bemanning på båda orterna, tillägger Jennie Liling Ståhl.

Stängningen innebär att cirka 70 födslar flyttas till Örebro. Finns det utrymme att ta emot dem?

– Vissa dagar är det en topp, andra är det lugnare. Men det bör finnas utrymme att ta hand om dem vid god bemanning, svarar Jennie Liling Ståhl och räknar ut att 70 födslar motsvarar ungefär 1,2 födsel per dag som avdelning Q är stängd.

Avdelning Q hjälpe USÖ med 13 kejsarsnitt förra sommaren när kapaciteten inte räckte till. Är den bättre i år?

– När det är bättre bemanning här finns det plats, svarar Jennie Liling Ståhl.

Är det ett arbetsmiljöproblem att tvinga folk pendla till jobbet?

– Nej, det kan jag faktiskt inte se. Vi har folk som frivilligt bor i Örebro och jobbar i Karlskoga och tvärtom. Vi har dessutom relativt korta avstånd med fyra mil åt alla håll vilket är mycket bra jämfört med Stockholm.

– Det är en stabil och bra planerad verksamhet och vi kan heller inte se några oöverstigliga avstånd, avrundar Jennie Liling Ståhl.