2016-06-13 18:37

2016-06-13 20:29

"Sommarstängning är en stor risk"

AVDELNING Q: Cathrine Pedersen, avdelningschef:

All forskning visar att en lågriskenhet som avdelning Q på Karlskoga lasarett är såväl samhällsekonomiskt försvarbar som önskvärd. Men den låriskenheten med alla dess fördelar ur patientsynpunkt kommer inte att kunna erbjudas patienterna denna sommar konstaterar Cathrine Pedersen.

– Vi har bara att finna oss i det beslut som tagits. Men visst är det en sorg att vi tvingas stänga, tillägger hon.

Cathrine Pedersen arbetar vanligtvis som avdelningschef på avdelning Q men denna sommar går hon in som vanlig barnmorska. Det är i och för sig inte unikt, hon har gjort det förr för att lösa bemanningen under sommaren och var beredd att göra det igen så att avdelning Q skulle kunna ha öppet hela sommaren.

– Vi tyckte att vi löst vårt sommarschema och det hade skett med ett stort mått av frivillighet. Lösningen innebar tre veckors sammanhängande sommarsemester och tre semesterperioder. Men vi fick inte göra en sådan lösning för personalavdelningen. Alla skulle erbjudas fyra veckors semester under dessa tio veckor, säger Cathrine Pedersen.

Inget utrymme

Därför stängs avdelning Q klockan 12.00 den 17 juni och står igenbommad till måndag 29 augusti klockan 08.00. Det blir helt låst, alla skyltar ska täckas över och ingen, förutom viss städpersonal, har tillträde.

– Vi fick höra förslaget till beslut 20 januari. Det var första gången och sedan inleddes den demokratiska processen så allt har tagits i rätt ordning, konstaterar hon samtidigt som hon inte döljer att alla förslag som förts fram från Karlskogahåll avvisats.

– Det har inte funnits utrymme att diskutera alternativa lösningar och jag är inte kvinna att svara på varför, säger Cathrine Pedersen.

– Jag tycker att det hade varit smakfullt att diskutera andra lösningar.

Måste ge resurser

Hon är väl medveten om politikernas inställning, upprepad som ett mantra, att det ska finnas två förlossningsenheter inom Region Örebro län. Det är rätt och bra tänkt eftersom en lågriskenhet som avdelning Q är ett utmärkt komplement till USÖ.

– Men det är en sak att säga att det ska finnas två enheter och en annan att se till att det också blir så. Det krävs resurser för att det ska fungera och då går det inte att strypa den ena enheten genom att dra undan resurser.

– Sommarstängning är en stor risk. Hur länge får vi behålla personalen? frågar hon sig och slår fast att det även är en arbetsmiljöfråga och att detta med pendling inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt.

– Några har begärt tjänstledigt utan lön eftersom de inte orkade pendla. Det kunde handla om att köra 20 mil om dagen och det är inte roligt. Därför har jag fått dispens att bevilja dem tjänstledighet utan lön.

Parkeringsplats

Cathrine Pedersen berättar att hon och övrig personal som ska pendla till USÖ kan se fram emot två förmåner. Det har ordnats med parkeringsplats åt dem och så får de resa på arbetstid. Hon räknar med fortsatt hög patientsäkerhet och att inskolningen sköts och har heller inga större anmärkningar på informationen utan hänvisar frågor av den arten till verksamhetsutvecklaren Agneta Ramnerö.

Avdelning Q hade 85 förlossningar i juli i fjol och Cathrine Pedersen utgår ifrån att USÖ klarar av sommarens förlossningar. Eftervården är annorlunda, det ska finnas en plats för alla. Men hon ställer sig frågande till att politikerna delegerat ett så stort och viktigt beslut som sommarstängning till tjänstemännen. Varför? undrar hon och efterlyser - som så många andra - svar från politikerna.

Möjligen kan det finnas en förklaring i den omorganisation som detta med länskliniker innebar.

– Det var en jättegigantisk organisationsförändring som skakat om allt och alla. Därför känns det väldigt splittrat just nu, säger Cathrine Pedersen.

– Men vi får i alla fall semester i sommar.

– Vi har bara att finna oss i det beslut som tagits. Men visst är det en sorg att vi tvingas stänga, tillägger hon.

Cathrine Pedersen arbetar vanligtvis som avdelningschef på avdelning Q men denna sommar går hon in som vanlig barnmorska. Det är i och för sig inte unikt, hon har gjort det förr för att lösa bemanningen under sommaren och var beredd att göra det igen så att avdelning Q skulle kunna ha öppet hela sommaren.

– Vi tyckte att vi löst vårt sommarschema och det hade skett med ett stort mått av frivillighet. Lösningen innebar tre veckors sammanhängande sommarsemester och tre semesterperioder. Men vi fick inte göra en sådan lösning för personalavdelningen. Alla skulle erbjudas fyra veckors semester under dessa tio veckor, säger Cathrine Pedersen.

Inget utrymme

Därför stängs avdelning Q klockan 12.00 den 17 juni och står igenbommad till måndag 29 augusti klockan 08.00. Det blir helt låst, alla skyltar ska täckas över och ingen, förutom viss städpersonal, har tillträde.

– Vi fick höra förslaget till beslut 20 januari. Det var första gången och sedan inleddes den demokratiska processen så allt har tagits i rätt ordning, konstaterar hon samtidigt som hon inte döljer att alla förslag som förts fram från Karlskogahåll avvisats.

– Det har inte funnits utrymme att diskutera alternativa lösningar och jag är inte kvinna att svara på varför, säger Cathrine Pedersen.

– Jag tycker att det hade varit smakfullt att diskutera andra lösningar.

Måste ge resurser

Hon är väl medveten om politikernas inställning, upprepad som ett mantra, att det ska finnas två förlossningsenheter inom Region Örebro län. Det är rätt och bra tänkt eftersom en lågriskenhet som avdelning Q är ett utmärkt komplement till USÖ.

– Men det är en sak att säga att det ska finnas två enheter och en annan att se till att det också blir så. Det krävs resurser för att det ska fungera och då går det inte att strypa den ena enheten genom att dra undan resurser.

– Sommarstängning är en stor risk. Hur länge får vi behålla personalen? frågar hon sig och slår fast att det även är en arbetsmiljöfråga och att detta med pendling inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt.

– Några har begärt tjänstledigt utan lön eftersom de inte orkade pendla. Det kunde handla om att köra 20 mil om dagen och det är inte roligt. Därför har jag fått dispens att bevilja dem tjänstledighet utan lön.

Parkeringsplats

Cathrine Pedersen berättar att hon och övrig personal som ska pendla till USÖ kan se fram emot två förmåner. Det har ordnats med parkeringsplats åt dem och så får de resa på arbetstid. Hon räknar med fortsatt hög patientsäkerhet och att inskolningen sköts och har heller inga större anmärkningar på informationen utan hänvisar frågor av den arten till verksamhetsutvecklaren Agneta Ramnerö.

Avdelning Q hade 85 förlossningar i juli i fjol och Cathrine Pedersen utgår ifrån att USÖ klarar av sommarens förlossningar. Eftervården är annorlunda, det ska finnas en plats för alla. Men hon ställer sig frågande till att politikerna delegerat ett så stort och viktigt beslut som sommarstängning till tjänstemännen. Varför? undrar hon och efterlyser - som så många andra - svar från politikerna.

Möjligen kan det finnas en förklaring i den omorganisation som detta med länskliniker innebar.

– Det var en jättegigantisk organisationsförändring som skakat om allt och alla. Därför känns det väldigt splittrat just nu, säger Cathrine Pedersen.

– Men vi får i alla fall semester i sommar.