2016-06-13 17:42

2016-06-13 17:42

Pipan kanske bevaras

SVARTÅ: Servicenämnden lyfter frågan en gång till

Det kanske finns en chans för den gamla hyttpipan i Svartå ändå. Servicenämndens rivningsbeslut dras nu ett varv till.

För ett par månader sedan beslutade servicenämnden att den gamla hyttpipan i Svartå ska rivas. Dess skick är dåligt och bitar faller från pipan, som därför av säkerhetsskäl har stängslats in. Järnbanden som ska hålla teglet på plats har också gett efter ett efter ett.

En upprustning har bedömts bli för dyr och på sikt ändå inte hjälpa, då pipan på nytt blir utsatt för väder och vind eftersom den inte längre står inne i sin ursprungliga byggnad.

Länsstyrelsen anser inte att pipan ingår i en bevarad helhetsmiljö, som tydliggör dess kulturhistoriska sammanhang och betydelse. Så att rädda den har inte verkat som den enklaste uppgift.

– Men vi vill inte riva om vi inte måste. Fast jag som servicenämndens ordförande är ansvarig för att vi har säkerhet runt den, säger servicenämndens ordförande Per-Olow Linder V och fortsätter:

– Halvarsson pratade med mig om att kontrollera hyttpipans status innan vi river, så då sa vi att vi lyfter frågan ett varv till. Det finns inget egenvärde i att riva, vi vill ha svart på vitt.

Kostnadsförslag

Kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V tog, efter att han hade läst servicenämndens mötesprotokoll, in ett kostnadsförslag på vad det kostar att restaurera pipans järnband, som håller konstruktionen och teglet på plats.

– Jag brukar vara noga med att ta in vad det kostar och vem som ska finansiera det. I det här fallet är det kommunstyrelsen, servicenämnden har inga pengar till det och enligt förslaget jag fått så kostar det 120 000 kronor plus moms, berättar Halvarsson.

På frågan om han finner länsstyrelsen bedömning konstig svarar han:

– Ja men det beror nog på att det inte finns någon överbyggnad kvar, den har tappat lite av sitt sammanhang men ändå stått kvar där i 50 år och det är en avsevärd tid. Det här var Europas sista träkolshytta som fanns kvar ända till 1966.

Är det viktigt att pipan bevaras?

– Jag tycker det. Den är en symbol och används i olika sammanhang för Svartå och förhoppningsvis kan det bli så att den bevaras. Lagas järnbanden kan den stå i 50 år till utan överbyggnad.

För ett par månader sedan beslutade servicenämnden att den gamla hyttpipan i Svartå ska rivas. Dess skick är dåligt och bitar faller från pipan, som därför av säkerhetsskäl har stängslats in. Järnbanden som ska hålla teglet på plats har också gett efter ett efter ett.

En upprustning har bedömts bli för dyr och på sikt ändå inte hjälpa, då pipan på nytt blir utsatt för väder och vind eftersom den inte längre står inne i sin ursprungliga byggnad.

Länsstyrelsen anser inte att pipan ingår i en bevarad helhetsmiljö, som tydliggör dess kulturhistoriska sammanhang och betydelse. Så att rädda den har inte verkat som den enklaste uppgift.

– Men vi vill inte riva om vi inte måste. Fast jag som servicenämndens ordförande är ansvarig för att vi har säkerhet runt den, säger servicenämndens ordförande Per-Olow Linder V och fortsätter:

– Halvarsson pratade med mig om att kontrollera hyttpipans status innan vi river, så då sa vi att vi lyfter frågan ett varv till. Det finns inget egenvärde i att riva, vi vill ha svart på vitt.

Kostnadsförslag

Kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V tog, efter att han hade läst servicenämndens mötesprotokoll, in ett kostnadsförslag på vad det kostar att restaurera pipans järnband, som håller konstruktionen och teglet på plats.

– Jag brukar vara noga med att ta in vad det kostar och vem som ska finansiera det. I det här fallet är det kommunstyrelsen, servicenämnden har inga pengar till det och enligt förslaget jag fått så kostar det 120 000 kronor plus moms, berättar Halvarsson.

På frågan om han finner länsstyrelsen bedömning konstig svarar han:

– Ja men det beror nog på att det inte finns någon överbyggnad kvar, den har tappat lite av sitt sammanhang men ändå stått kvar där i 50 år och det är en avsevärd tid. Det här var Europas sista träkolshytta som fanns kvar ända till 1966.

Är det viktigt att pipan bevaras?

– Jag tycker det. Den är en symbol och används i olika sammanhang för Svartå och förhoppningsvis kan det bli så att den bevaras. Lagas järnbanden kan den stå i 50 år till utan överbyggnad.