2016-06-13 18:36

2016-06-13 18:36

"Det kan bli fler än en resa"

AVDELNING Q: 70 mammor tvingas åka till USÖ för att föda

Alla barnmorskor som arbetar inom mödravården i Karlskoga är sedan någon vecka tillbaka samlade i Familjecentralen. Barnmorskorna har kontakt med blivande mammor och uppskattar att cirka 70 barn kommer att födas under den period som avdelning Q på Karlskoga lasarett är stängd.

Det uppger Liselotte Brandberg-Kilestad som är samordnare på Familjecentralen.

– Det är ganska många väntade födslar under stängningstiden, konstaterar hon och påpekar att antalet födslar även inkluderar mammor som vänder sig till Pilgården i Degerfors och mödravården i Laxå.

– Mammorna i Laxå har ungefär lika långt till USÖ som avdelning Q men min erfarenhet är att flertalet väljer Karlskoga, säger Liselotte Brandberg-Kilestad.

Barnmorskorna på mödravården får ta emot många samtal från oroliga blivande mammor men Liselotte Brandberg-Kilestad vill inte koppla oron enbart till stängningen av avdelning Q.

– Det finns en oro över att tvingas åka till Örebro men det finns alltid en stress i det här sammanhanget, oavsett om mammorna ska föda i Karlskoga eller Örebro, säger hon och berättar att många kan ha planerat graviditeten så att barnet ska födas under sommaren och för dem blir det annorlunda än vad det var tänkt från början.

– Karlskoga BB har ett jättegott rykte eftersom man vet att personalen där bryr sig om patienterna. Det är kort sagt ett familjärt ställe att föda barn på, konstaterar hon.

Liselotte Brandberg-Kilestad får frågan hur det fungerat med informationen och berättar att personalen på Familjecentralen fick ett mejl med information tisdag 7 juni. Men å andra sidan har det varit känt länge att avdelning Q ska stängas 17 juni så de blivande mammorna hinner informeras menar hon.

– De som snart ska föda går på täta kontroller så ingen kommer att missa informationen, säger hon och framhåller att det kan krävas fler än en resa till Örebro.

– De mammor som väljer att snarast efter förlossningen lämna USÖ måste återvända till Örebro för att ta pku-prov och hörseltest. De proverna får nämligen inte tas förrän det gått cirka 48 timmar.

– Det är heller inte enbart blivande mammor som måste åka till Örebro när avdelning Q är stängd. Det gäller även kvinnor med gynekologiska åkommor.

Liselotte Brandberg-Kilestad gör klart att man på Familjecentralen är väldigt mån om avdelning Q och därför tycker det är beklagligt att avdelningen stängs under sommaren.

– Vi har ett jättenära samarbete som fungerat bra under lång tid, säger hon.

– Nu får vi vänta på den utvärdering som ska göras till hösten. Där ska man utvärdera vad stängningen inneburit för dem som fått barn men också för personalen i Karlskoga och Örebro, tillägger hon.

Det uppger Liselotte Brandberg-Kilestad som är samordnare på Familjecentralen.

– Det är ganska många väntade födslar under stängningstiden, konstaterar hon och påpekar att antalet födslar även inkluderar mammor som vänder sig till Pilgården i Degerfors och mödravården i Laxå.

– Mammorna i Laxå har ungefär lika långt till USÖ som avdelning Q men min erfarenhet är att flertalet väljer Karlskoga, säger Liselotte Brandberg-Kilestad.

Barnmorskorna på mödravården får ta emot många samtal från oroliga blivande mammor men Liselotte Brandberg-Kilestad vill inte koppla oron enbart till stängningen av avdelning Q.

– Det finns en oro över att tvingas åka till Örebro men det finns alltid en stress i det här sammanhanget, oavsett om mammorna ska föda i Karlskoga eller Örebro, säger hon och berättar att många kan ha planerat graviditeten så att barnet ska födas under sommaren och för dem blir det annorlunda än vad det var tänkt från början.

– Karlskoga BB har ett jättegott rykte eftersom man vet att personalen där bryr sig om patienterna. Det är kort sagt ett familjärt ställe att föda barn på, konstaterar hon.

Liselotte Brandberg-Kilestad får frågan hur det fungerat med informationen och berättar att personalen på Familjecentralen fick ett mejl med information tisdag 7 juni. Men å andra sidan har det varit känt länge att avdelning Q ska stängas 17 juni så de blivande mammorna hinner informeras menar hon.

– De som snart ska föda går på täta kontroller så ingen kommer att missa informationen, säger hon och framhåller att det kan krävas fler än en resa till Örebro.

– De mammor som väljer att snarast efter förlossningen lämna USÖ måste återvända till Örebro för att ta pku-prov och hörseltest. De proverna får nämligen inte tas förrän det gått cirka 48 timmar.

– Det är heller inte enbart blivande mammor som måste åka till Örebro när avdelning Q är stängd. Det gäller även kvinnor med gynekologiska åkommor.

Liselotte Brandberg-Kilestad gör klart att man på Familjecentralen är väldigt mån om avdelning Q och därför tycker det är beklagligt att avdelningen stängs under sommaren.

– Vi har ett jättenära samarbete som fungerat bra under lång tid, säger hon.

– Nu får vi vänta på den utvärdering som ska göras till hösten. Där ska man utvärdera vad stängningen inneburit för dem som fått barn men också för personalen i Karlskoga och Örebro, tillägger hon.